Det lokale eltilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Føie er Det lokale eltilsyn i Ringerike, Hole og Nore.

 

Section2

Det lokale eltilsyn (DLE) har som oppgave å redusere antall ulykker og skader knyttet til elektrisk utstyr og anlegg. Det er du som eier som er ansvarlig for å se etter og vedlikeholde ditt elektriske anlegg.

I Ringerike og Hole samarbeider DLE med Omexom Elsikkerhet for å foreta tilsyn på elektriske anlegg. I Nore gjennomføres tilsyn av Føie, og det er også noe samarbeid på tilsyn med Hallingdal Kraftnett.Skal det utføres tilsyn, skal du får et orienteringsbrev med tidspunkt og informasjon i forkant. Dette kan komme fra Omexom eller fra Føie. Ved tilsyn skal inspektøren alltid ha med seg legitimasjon og en fullmakt fra oss i Føie for å gjennomføre tilsynet.

Hva gjør DLE?

  • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger. Samtidig informerer de om elsikkerhet i hjemmet
  • Informasjons- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
  • Revisjon og verifikasjon av virksomheter.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider.
  • Bistå eiendomsmegler med opplsyninger om heftelser på boliger.
  • Bistå i brannetterforskning.
  • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak. 

Rapport etter tilsyn

Etter tilsynet vil du få en tilsynsrapport. I denne rapporten vil du varsles om eventuelle feil og mangler ved det elektriske anlegget som må rettes opp. Du er selv ansavrlig for å kontakte elektriker og iverksette de tiltak som etterspørres i henhold til den angitte fristen.

Kan DLE stenge anlegget?

Etter inspeksjon kan DLE koble fra en sikringskurs eller stenge anlegget dersom det oppdages svært alvorlige feil. Som kunde er du ansvarlig for å kontakte elektriker for å utbedre feilen, og elektrikeren varsler DLE om at utbedringen er gjort.