Måler og måleravlesning

De aller fleste har automatisk avlesning av strømforbruket. Dette gjelder både for månedlig fakturering og om du skal ha en sluttfaktura på anlegget.

 

Section2

Ikke automatisk avlesning?

Dersom du ikke har automatisk måleravlesning må du sende inn målerstand hver måned for å få korrekt faktura.

Registrer på Min side eller SMS i Ringerike og Hole

  • Logg inn på Min side - velg MÅLER - velg avlesning - registrer målerstand
  • SMS til 26166 med kodeord RIKM <målerstand>. Er målerstanden din for eksempel 2400 kWh skal du  sende RIKM 2400 til 26166.

Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

I henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier, kan nettselskapene kreve et gebyr tilsvarende merarbeidet ved å håndtere målere med manuell avlesning.

Dette gebyret er på 1500 kr eks. mva årlig.