Ringerikskraft Nett har blitt Føie

Vi har byttet navn! Men vi er de samme menneskene  på jobb for å sikre en trygg og sikker strømforsyning i Ringerike, Hole og Nore.

HVORFOR NAVNEBYTTE?

bakgrunnseffekt

Section2

Bli kjent med Føie

I denne filmen får du et innblikk i hverdagen til et nettselskap, hva vi gjør og hvem vi er.

Se video

Nettleie fra 1. april 2022

Fra 1.4.2022 justeres nettleien i Ringerike, Hole og Nore med 5 øre/kWh. Årsaken er økte kostnader for nettselskapet.

Les om nettleie fra 1. april

Samtykke for å motta eFaktura

Fra 15. mai må du ha gitt samtykke til banken for å motta eFaktura, og eFakturaen vil kun sendes ut til den som står som eier av abonnementet på strømmen.

Les mer om retningslinjene for eFaktura her

Utbetaling av kompensasjon for høye strømpriser

Som kompensasjon for de høye strømprisene i vinter har regjeringen bestemt at strømbruk til husholdningsformål skal kompenseres. 

Her finner du praktisk informasjon om kompensasjonen

Her finner du nettleiepriser for 2022

Føie utsetter innføring av ny nettleiemodell. Prisene gjeldende fra 1. januar 2022 finner du på Nettleiepriser. Du kan også finne prisinformasjon om ny nettleiemodell som er foreslått innført senere på året. Med den nye modellen vil du i større grad enn tidligere betale for den kapasiteten du belaster strømnettet med, og ikke bare hvor mye strøm du bruker. Det gir også gode muligheter til å spare om du er bevisst strømforbruket.

Gå til nettleiepriser

Den billigste strømmen er den du ikke bruker

Ønsker du å spare strøm? Med noen enkle grep er det lett å spare litt for de fleste av oss som vil bli litt mer bevisst egne vaner både når det kommer til å fordele strømbruken gjennom flere timer og å redusere antall kWh. Det skal være mulig å beholde komforten selv med smartere strømbruk.

Gå til Mitt forbruk

Section5

3900

Kilometer

Med linjer vi vedlikeholder

25000

Kunder

Vi leverer strøm til

99,99 %

Leveringssikkerhet

Vi jobber hardt for å sikre mest mulig oppetid i vårt strømnett

1655

Nettstasjoner

I Ringerike, Hole og Nore