Background

Ringerikskraft Nett blir Føie

Mot slutten av 2021 bytter Ringerikskraft Nett navn til Føie. Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Grafikk

Hva betyr Føie?

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag. Vi har valgt å lage egennavnet Føie med i, og det gjør det også lett å kjenne igjen!

Fremtiden er grønn, og den går på strøm. Dette øker behovet for mer kapasitet på strømnettet, slik at alle har den strømmen de trenger. For å betjene fremtidens strømnett må vi både tilføre mer kapasitet og skape nye, innovative måter å bruke kraft på.  Vi føyer sammen tradisjon og utvikling, og skaper koblinger mellom dagens situasjon og fremtidens behov.  

Vi er Føie for fremtiden.

Grafikk

Ofte stilte spørsmål og svar

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, kan du kontakte oss via Ringerikskraft Nett sine nettsider.

I Norge finnes det mange nettselskap og energiselskap som har samme eier, navn og logo. For kundene kan det være forvirrende å forstå forskjellen mellom et nettselskap som er monopolvirksomhet og den øvrige konkurranseutsatte virksomheten når det er stor likhet i navn. 

For å forsøke å fjerne denne forvirringen har Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) bestemt at det ikke lenger kan være samme navn og visuelt uttrykk. Det er ikke bare Ringerikskraft Nett som bytter navn nå, denne endringen gjelder for hele Norge og er gjeldende fra 1.1.2022. 

I Ringerikskraft Nett har det vært en god navneprosess med ansatte involvert, og vi landet Føie. Et navn vi gleder oss til å ta i bruk, og som passer oss og vår virksomhet godt. Selv om det selvfølgelig blir rart, og også litt trist, å legge vekk det tradisjonsrike Ringerikskraft-navnet, så vet vi at vår historie uansett vil være tett vevd sammen med fremtidens Føie. Vi har et meningsfullt samfunnsoppdrag med å levere strømmen til maskineriet som holder samfunnet i gang. Strømnettet føyer oss alle sammen og er en del av alles hverdag, fremtidens fullelektriske samfunn og grønnere løsninger. 

Vi har røtter i fortiden og grener i fremtiden som trekker oss mot ny teknologi som vi kan legge til det sterke fundamentet vi har bygget opp.  

For deg som kunde vil ikke navnebyttet ha noen praktisk betydning annet enn at du må forholde deg til et nytt navn. Du får informasjon om strømstans fra Føie, bestiller tilknytning av strøm fra Føie, betaler nettleie til Føie og får utført el-kontroll av Føie. 

Formelt bytter vi ikke navn før mot slutten av året, men vi informerer deg nå slik at du skal være kjent med hva Føie er den dagen Ringerikskraft Nett ikke lenger er. 

Føie kommer av ordet «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Vi har valgt å skrive Føie i en litt annen form for å skape et egennavn. Med særegen skrivestil blir det tydeligere at det er et navn på et selskap fremfor et verb, i tillegg til å sette et unikt preg på nettselskapet. Sånn blir det også enklere å kjenne oss igjen.  

Men betyr ikke det det å føye seg også å gi etter? Jo, dette er også en måte verbet føye blir brukt. Men det er ikke det vi velger å legge i navnet Føie. Vi skal ikke bukke under. Men som kunde skal du være trygg på at vi er her for deg. Derfor må vi også lytte, tilpasse oss og møte forbrukernes og samfunnets behov – i dag og i fremtiden. Vi skal føye til nye ideer, løsninger og tjenester for å levere gode nettjenester. 

Hvorfor er det egentlig noe som heter nettselskap? Og hva er forskjellen på strøm og nettleie? Vi forstår at det ikke alltid er så enkelt å henge med på alle de ulike navnene og begrepene, men vi skal forsøke å gjøre det litt klarere.

For deg som bruker strøm er det aller viktigste at strømmen er tilgjengelig når du trenger den og at du har nok kapasitet. Og det er nettopp det nettselskapene er her for. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets infrastruktur for strømnett, og sørger for at de som selger strømmen til deg har et sted å frakte strømmen.

På jobb for nettselskapet finner du flest montører, planleggere og ingeniører. Alle med el-faglig kompetanse til å sørge for et trygt og sikkert strømnett med god leveringskvalitet for kundene. Men dette er også folk som er innstilt på å trå til om det skulle oppstå uforutsette hendelser, og hus og hjem blir mørkt.

Vi vet hvor viktig strømmen er for folk, og hver dag på jobb gjør vi det vi kan for at strømmen skal leveres 24/7. Det vi også vet er at vi ikke klarer å garantere at det ikke oppstår strømbrudd. Da er vår viktigste oppgave å gjøre dere trygge på at vi er raskt i gang med feilsøking og feilretting. Noen ganger er det en rask feilrettingsprosess som kan styres fra driftssentralen, og andre ganger kan det innebære timer på truger i tung snø for å finne og rette feil. Men vi gir oss ikke.

I Norge er det flere ulike nettselskap som har monopol på nettdrift i sine geografiske områder. Føie har ansvar for lokalnettet i Nore, Ringerike og Hole. Vi har hatt egne nettområder helt tilbake til 1990 da den gjeldende energiloven ble vedtatt. Kraftprisen for strømmen du bruker skulle ut i konkurranseutsatt marked, og nettleien som sikrer drift og vedlikehold av infrastruktur, ble strengt regulert av myndighetene. Både for å sikre at nettselskapene ikke tar for mye betalt, og også for å sikre god leveringssikkerhet.

For oss i Føie er endring og utvikling viktige motivasjonsfaktorer på jobb. Vi drives av å levere bedre og mer effektive tjenester til alle strømbrukere der ute, og vi vet at strøm blir en stadig viktigere del samfunnsmaskineriet. Vi er glade for at vi har med oss over 100 års erfaring og kompetanse sammen med stor motivasjon for utvikling for å forme fremtidens nettselskap.

Ville konkurranseutsatt strømnett vært bedre for kundene? Og med monopol - hvordan kan man sikre at ikke nettselskapene bare gjør som de vil?

Infrastrukturen til strømnett gjør store inngrep i naturen og er svært kostbart å bygge ut. Se for deg svære områder med parallelle strømnett i ditt nærmiljø. For hver kunde som er knyttet til en strømkabel, så blir nettleien rimeligere ved at kostanden fordeles på flere. Ved parallelle strømnett ville det ikke bare blitt store inngrep, men også økte kostnader i infrastruktur.

Dette er årsaken til at infrastrukturen er etablert som monopol, men strømmen som fraktes i linjene kan du som sluttkunde kjøpe fra akkurat hvem du vil uavhengig av nettområde.

For å sikre at kundene blir godt ivaretatt er nettmonopolet strengt regulert av Reguleringsmyndighet for energi (RME). De regulerer hvor mye som kan tas i nettleie og har forskrifter for kvalitet. Visste du også at nettselskapene kan kreve inn mindre nettleie for hver gang det oppstår et strømbrudd? Dette kommer kundene til gode, men er også et godt incentiv for at nettselskapene skal gjøre godt vedlikehold og investere i strømnettet.

Det å ha monopol på driften av nettinfrastruktur er et stort ansvar som vi tar på største alvor. Strømnettet vi drifter finansieres av kundene våre, og våre vurderinger skal ivareta både det samfunnsøkonomiske og sluttkundenes behov. Linjenett og kabler har også svært lang levetid, og beslutninger vi gjør i dag skal stå sterkt i 50 år. I årene som kommer tror vi at vi kommer enda tettere på kundene våre, og at vi må ha et sterkere samarbeid for å sikre nok kapasitet og bedre utnyttelse av strømnettet. Dette samarbeidet ser vi frem til!