Publisert 28.10.2022 Sist endret 17.11.2022

Ikke skru av hovedsikringen!

Vi opplever en økning i kunder som kobler ut hovedsikringen på hyttene og andre anlegg som ikke er i bruk denne høsten. Dette fører til at nettselskapet mister kontakten med måleren, og at kundene blir fakturert for et stipulert strømforbruk.

Unngå stipulering ved å skru av strømmåleren

Dersom du ønsker å unngå strømforbruk på din hytte, ber vi deg om å skru av strømmen ved hjelp av knappene på selve måleren. Se veiledning lengre ned på denne siden. Da vil vi fortsatt ha kontakt med måleren din, du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk (nullforbruk), og du slipper å forskuddsbetale for et stipulert forbruk du ikke har hatt.

I Ringerike og Hole er det strømmålere fra Kamstrup og i Nore er det strømålere fra Aidon. Scroll nedover for instruks på inn- og utkobling for de ulikene typene. 

Et alternativ til å skru av måleren er å skru av kurssikringene, men aldri hovedsikringen.

Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter!

Strømålere Ringerike/Hole

Utkobling 

Bruk trykknappen og bla frem til display der det står DCON oppe i høyre hjørne. 

Hold trykknappen inne i cirka 6 sekunder. Du vil da høre at releene kobler ut og det tennes en rød lampe.

Innkobling

Bruk trykknappen og velg en annen visning på displayet enn den du brukte ved utkobling.

Hold trykknappen inne til  du hører at releene kobler inn og den røde lampen slukkes.

Strømmålere Nore

Utkobling

Trykk kort på trykknapp for bryter. Knappen må ikke holdes inne. Statusindikator blinker grønt når måler er utkoblet.

Innkobling

Trykk kort på trykknapp for bryter. Knappen må ikke holdes inne. Statusindikator lyser grønt når måler er innkoblet.