Kompensasjon ved strømbrudd

Har du hatt strømbrudd over 12 timer sammenhengende? Da har du rett på kompensasjon.

Hva gjør jeg når det er strømløst?

Section2

Vi jobber alltid for at kundene våre skal ha strøm til enhver tid, og vi har generelt høy leveringssikkerhet i nettområdet vårt. Dessverre kan vi ikke helgardere oss for at ingen strømbrudd skal oppstå, og når det først skjer skal du være trygg på at vi gjør vårt ytterste for å få strømmen raskt tilbake.

Ved spesielle hendelser eller situasjoner med ekstremvær kan det oppstå langvarige strømbrudd. Har du hatt strømbrudd i minst 12 timer sammenhengende har du rett på kompenasjon. Kompensasjonsbeløpet avhenger av antall timer du har vært strømløs. Har du hatt flere påfølgende strømbrudd uten normal strømforsyning i minst to timer mellom avbruddene har du også rett på kompensasjon.

Utbetaling

Kompensasjonen utbetales automatisk fra oss så raskt vi har gjort utregningene i våre systemer. Utbetalingen skjer ved at beløpet trekkes automatisk fra fakturaen på nettleie. Ved spesielle hendelser der mange har vært strømløse over lang tid kan det ta noe tid før kompenasjonen blir registrert på fakturaen, men vi behandler alle saker fortløpende.

Kompensasjonsordningen er automatisk, og du trenger ikke ta kontakt med oss eller søke kompensasjon.

Satser

Husholdning - 500 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter 40 kr per time

Fritidsbolig - 125 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter 10 kr per tme

Fritidsboliger har rett på maksimal kompensasjon tilsvarende det årlige fastbeløpet på nettleien.

Har du en avtale med utkoblingsklausul har du ikke rett på kompensasjon. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva som gjelder deg.

Erstatning

Godkjent elektrisk utstyr skal tåle strømbrudd, og det skal også tåle flere blunk. Ved langvarige strømbrudd kan det oppstå skader på kjøle- og frysevarer. I slike tilfeller skal du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Fasebrudd og/eller lav spenning

Om det går en sikring i trafoen eller et kabelskap kan du oppleve å få glødelys. Det kan du merke ved at du opplever at det flimrer litt gulaktig lys fra lampene. Andre ganger kan det være for lav spenning inn til huset ditt. Fasebrudd eller vedvarende lav spenning kan være utfordrende for noe elektrisk utstyr med kompressor. Som vannpumper, varmepumper og kjøleskap.

Ved feil på elektrisk utstyr som følge av lav spenning eller fasebrudd har du rett på erstatning når vi har dokumentert at vi ikke har levert det vi skal.