Hva kan jeg bruke Min side til?

Sist oppdatert

Alle nettkundene våre kan opprette en bruker på Min side for å få full oversikt på kundeforholdet. 

Her finner du blandt annet en forbruksoversikt, fakturaoversikt, informasjon om ditt kundeforhold og varslingsinnstillinger.