Hvor stort anlegg kan jeg installere?

Sist oppdatert

Om du ønsker å bli plusskunde kan du etablere et anlegg med effektstørrelse tilsvarende overbelastningsvernet (hovedsikringen) i ditt uttakspunkt. 

Vær obs på at etablering av slike anlegg kan føre til behov for utbygginger av strømnettet, så undersøk gjerne med nettselskapet før du gjør investeringer i solcelleanlegg. Eventuelle behov for tiltak i strømnettet må utføres før anlegget ditt kan kobles til.

  • Begrepet plusskunde brukes for sluttbrukere med forbruk og produksjon bak tilknytningspunktet, der effekten som skal leveres ut i strømnettet ikke på noe tidspunkt kan overstige 100 kW.
  • Overstiger du 100 kW er du ikke lenger en plusskunde, men en prosument med egne vilkår.
  • Ønsker du å anskaffe solcelleanlegg med størrelse over overbelatsningsvern vil det tilkomme kostnader på oppgradering av overbelastningsvernet, samt eventuelle utbyggingskostnader i strømnettet.