Hva er en prosument?

Sist oppdatert

Hvis du leverer mer enn 100 kW ut på nettet blir du en prosument istedenfor en plusskunde.

På lik linje som en plusskunde er en prosument en kunde som både produserer og bruker strøm. Forskjellen er at en prosument leverer mer enn 100 kW ut på nettet på det meste. Anlegget ditt kan produsere mer enn 100 kW, men det er altså overskuddet som du selv ikke bruker, og som dermed leveres ut på nettet igjen som ikke kan overstige 100 kW. 

Prosumenter, eller innmatingskunder som det også kan kalles, må betale et fastledd for strømmen som leveres ut på nettet. Se gjeldende priser i vår prisliste. Strømmen du bruker selv belastes ikke med dette fastleddet.