Nettleie for næringskunder med forbruk over 100 000 kWt

Sist oppdatert

Alle næringskunder med forbruk over 100 000 kWt faktureres etter en effekttariff der effekten blir regnet ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste strømtoppene i månedene januar, februar, mars, april, november og desember. Fjorårets effekt er grunnlaget for årets faktura.

Du finner pristabellen for alle nettleietariffer her.

Nettleien til en kunde med forbruk over 100 000 kWt består av et effektledd, et energiledd per kWt vinter og et energiledd per Kwt sommer.

Effekt

Effektleddet blir regnet ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste strømtoppene i månedene januar, februar, mars, april, november og desember.

Fjorårets effekt er grunnlaget for årets faktura. Reell effekt blir avregnet ved årsavregningen i januar. 

Om du har en effekt på 144 i 2021, så betaler du for det i 2022. Ved årsavregning av faktisk forbruk i januar 2023 vil den reelle effekten for året vise om du må betale ekstra utover forskuddsavregningen eller om du har penger tilgode.

Du betaler effektpris i ulike trinn ved høy effekt. Dersom du ha en effekt på 390 betaler du effektpris på trinn 1 for de første 200 kW, og effektpris for trinn to for de resterende 190 kW.

Energiledd

Der effekten er hvor mye strøm du belaster strømnettet med samtidig, er energileddet hvor mange kilowattimer du faktisk bruker.

Det er ingen sammenheng mellom disse tallene. Du kan ha svært høy effekt, men bruke få kilowattimer, eller du han ha lav effekt og bruke mange kilowattimer.

Energileddet har en sommertariff og en vintertariff. Du ganger antall kilowattimer med energileddet, og forbruket avregnes av eksakt forbruk hver måned i året.

Hvordan regne ut nettleien?

Her er et eksempel på hvordan vi regner nettleien på en kunde med forbruk over 100 000 kWt/år. I eksempelet har kunden en effekt på 65 kW. Dette tallet er gjennomsnittet av de tre høyeste strømtoppene i månedne januar, februar, mars, april, november og desember. Forbruket i avregningsmåneden  i eksempelet er 20 000 kWh.

Fastbeløp: 7000 kr/år (583 kr/mnd)

Effektpris: 519 kr/kW (519x65 = 33 735 kr/12 mnd = 2811,25 kr/mnd)

Energiledd sommer: 12,5 øre/kWh (20 000 kWh x 0,125 kr = 2500 kr)

Enova avgift: 800 kr/år for næringskunder (800 kr/12 mnd = 67 kr)

Forbruksavgift: 15,41 øre/kWh (20 000 kWh x 0,1541 kr = 3082 kr)

Totalt: 9043,25 kr