Hva er nettleie?

Hvorfor betaler vi nettleie, og hva går den egentlig til? Om boligen, hytta eller bedriften er koblet til strømmen fra strømnettet, betaler du nettleie for å ha denne tilgangen.

 

Section2

Transport av strømmen

Nettleien kan kort forklares som det du betaler for å få transportert strømmen hjem til deg, og det vedlikeholdet og den beredskapen som kreves for å opprettholde strømleveransen så trygt og sikkert som mulig.

I Norge er nettleien 100 % finansiert av kundene. Det betyr at transporten av strømmen, vedlikeholdet, overvåkningen og utbyggingen av strømnettet er et stort spleiselag blant alle som er koblet på.

Flere netteiere med hvert sitt område

I Norge har vi flere ulike netteiere som har ansvar for strømnettet i hvert sitt område. Føie har ansvar for å levere strøm i Ringerike, Hole og Nore. I disse områdene har vi monopol på driftingen av strømnettet. For deg som kunde betyr det at du ikke kan velge hvem som transporterer og drifter strømnettet der du bor, og nettselskapene er derfor strengt regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Myndighetene gir rammer for hvor mye nettselskapene kan hente inn i nettleie, og kontrollerer at dette blir overholdt. De kontrollerer også at nettselskapene overholder alle andre lover og forskrifter spesifikt for nettvirksomhet.

Nettleie er ikke strøm

Du har sikkert lagt merke til at du betaler for to produkter? Det betegnes ofte som strøm og nettleie på fakturaen. Strømmen er det faktiske forbruket du har, og det kjøper du av en valgfri strømleverandør. Nettleien er for infrastrukturen som strømmen fraktes i på vei til alle som bruker den.

Hva går nettleien til?

Deler av det du betaler i nettleie går til Føie som sørger for drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet i våre områder. Rundt halvparten av nettleien er statlige avgifter i form av forbruksavgift, bidrag til Energifondet Enova og merverdiavgift. Deler av nettleien går også til de som er ansvarlige for de større strømlinjene i regionalnettet og sentralnettet. I tabellen nedenfor ser du fordelingen fra 1.1.2023.

 

45

%

Statlige avgifter

36

%

Egen nettvirksomhet

6

%

Regional- og sentralnett

12

%

Dekning av nettap