Hvor ofte får jeg faktura?

Sist oppdatert

Vi fakturer deg 1 gang/måned, med forfall i slutten av måneden. Forbruket ditt blir fakturert etterskuddsvis.