Hva koster det å bli plusskunde?

Sist oppdatert

Ønsker du å bli plusskunde, må du selv dekke kostnaden til installatør og produksjonsutstyret du ønsker å bruke, f.eks. solceller. 

Er det behov for å øke overbelastingsvernet (hovedsikring) på din installasjon, kan det medføre behov for å øke kapasiteten i strømnettet. Dette må du som kunde finansiere via anleggsbidrag. Du kan alltid ta kontakt med oss for å sjekke hva som gjelder for deg. 

Dersom du ikke må endre overbelastningsvern dekker nettselskapet eventuelle kostnader for utbedring av strømnettet. Disse kostnadene fordeles på nettleien som er et spleiselag mellom alle kunder i et nettområde. Investeringer og utbygginger i strømnettet kan ta opp til to år, og du må derfor påregne at det kan ta noe tid å bli plusskunde. 

Vi i Føie betaler målerutstyret du trenger for å registrere hvor mye strøm du selger og kjøper.