Hva koster det å bli plusskunde?

Sist oppdatert

Ønsker du å bli plusskunde, må du selv dekke kostnaden til installatør og produksjonsutstyret du ønsker å bruke, f.eks. solceller. 

Er det behov for å forsterke nettet for å kunne håndtere din strømproduksjon, kan du som kunde måtte dekke hele eller deler av kostnaden via anleggsbidrag. Du kan alltid ta kontakt med oss for å sjekke hva som gjelder for deg. 

Vi i Føie betaler målerutstyret du trenger, som registrerer både hvor mye strøm du selv produserer og selger, og det du kjøper.