Hvorfor må jeg bestille kabelpåvisning før graving?

Sist oppdatert

  • Å grave av spenningsførende strømkabler er farlig for de som graver og for de som er i nærheten. 
  • En graveskade medfører som regel strømbrudd for kunder. I verste fall kan et stort antall kunder bli omfattet og reparasjonen kan ta mange timer. 
  • Graveskader på kabler i tilfeller hvor det ikke er bestilt påvisning kan medføre erstatningskrav på flere hundre tusen kroner. 

Les mer om hva som gjelder ved graving i vårt nettområde her.