Jobbe hos oss

Vi vet hvor viktig strømmen er for folk, og hver dag på jobb gjør vi i Føie det vi kan for å levere strøm 24/7.

 

Section2

Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets infrastruktur for strømnett, og sørger for at de som selger strømmen til deg har et sted å frakte den.

På jobb for nettselskapet finner du flest montører, planleggere og ingeniører. Alle med el-faglig kompetanse til å sørge for et trygt og sikkert strømnett med god leveringskvalitet for kundene. Men dette er også folk som er innstilt på å trå til om det skulle oppstå uforutsette hendelser, og hus og hjem blir mørkt.

Vi vet hvor viktig strømmen er for folk, og hver dag på jobb gjør vi det vi kan for at strømmen skal leveres 24/7. Det vi også vet er at vi ikke klarer å garantere at det ikke oppstår strømbrudd. Da er vår viktigste oppgave å gjøre dere trygge på at vi er raskt i gang med feilsøking og feilretting. 

For oss i Føie er endring og utvikling viktige motivasjonsfaktorer på jobb. Vi drives av å levere bedre og mer effektive tjenester til alle strømbrukere der ute, og vi vet at strøm blir en stadig viktigere del samfunnsmaskineriet. Vi er glade for at vi har med oss over 100 års erfaring og kompetanse sammen med stor motivasjon for utvikling for å forme fremtidens nettselskap.