Hvorfor er det registrert strømbruk når jeg har vært strømløs?

Sist oppdatert

Følger du med på forbruket i en app fra strømleverandøren din eller på min side? Da kan det være du har sett at det er registrert et strømforbruk i noen timer du vet du har vært uten strøm. Hvordan kan dette skje?

Alle nettselskap og strømselskap i Norge er knyttet til den sentrale portalen for måleverdier som heter Elhub. Hver natt samler nettselskapene inn målerverdiene dine fra foregående døgn. I noen tilfeller er det timer i løpet av døgnet det ikke kommer inn noen verdier. Årsaken kan for eksempel være:

  • strømbrudd
  • dårlig/ustabil radiokommunikasjo mot måler
  • at kunden har tatt hovedsikring på anlegget

Systemene som samler inn verdiene vet ikke årsaken til hvorfor det ikke er registrert noe forbruk. Som følge av en bransjestandard som gjelder for alle nettselskap i Norge vil det bli estimert et timeforbruk basert på et standard regelsett. Dette estimatet vil bli oppdatert i etterkant, men vil være synlig for deg frem til korreksjonen er gjort.

Innen klokken 7 skal alle måleverdiene fra nettselskapet være oversendt til Elhub. Innen klokken 9 skal Elhub ha videresendt disse til strømleverandørene. Og når verdiene er på plass hos strømleverandørene vil du kunne se over forbruket time for time fra dagen før. Timen/timene med de automatisk estimerte verdiene vil også være synlig for deg på det tidspunktet, og da er det naturlig å spørre seg om hvorfor det er registert forbruk når du vet du var uten strøm. Men du trenger ikke bekymre deg.

Estimatet blir rettet manuelt av nettselskapene før fakturering, og du betaler ikke for timer med nullforbruk. Det vil variere hvor raskt korreksjonen blir gjort, men alltid innen fakturering. Du vil også se i appen eller på min side at forbrukshistorikken blir oppdatert. Dersom det fortsatt er timeverdier du lurer på etter fakturering kan du ta kontakt med kundesenteret vårt, og så ser vi på det sammen.

Hva er Elhub?

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør, samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge.

Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub. Elhub ble satt i operativ drift i februar 2019. (https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/)