Aktsomhetsvurderinger

Her kan du laste ned og lese Ringerikskraft-konsernets policy og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen er felles for alle selskapene i konsernet, og der det er aktuelt trekker vi frem vurderinger som er spesifikke for Føie. Målet med Åpenhetsloven er "å fremme selskapers respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon".

Section2