Meld fra om farlige forhold

Varsler fra kundene våre betyr mye når uhellet er ute og det oppstår feil eller farlige situasjoner i strømnettet. Om du ser noe mer vi deg ta kontakt på vakttelefonen.

Lynnedslag

Section2

Hva skal du varsle om?

Om du er vitne til noen av forholdene nedenfor er det svært viktig at du holder avstand og opptrer varsomt.

 • Strømlinjer på bakken
 • Trær over linjer
 • Påkjørte strømstolper
 • Påkjørte strømlinjer
 • Påkjørt kabelskap
 • Knekte strømstopler
 • Brann eller røykutvikling 
 • Lyder fra nettstasjoner
 • Lysglimt

Vi ønsker beskjed både om det er strømløst og om strømmen fortsatt er på.

Ring driftssentralen

Etter samtalen kan vi be deg sende oss bilder eller stedinformasjon om du har mulighet.

Send e-post med opplysninger.

Sånn varsler du

 1. 1

  Ring vakttelefonen på 32 12 24 20. Ved brann eller ulykke ringer du først nødetatene.

 2. 2

  Vær varsom og hold avstand! Strømførende linjer er livsfarlig. Ikke begynn å rette opp på feilstedet eller fjerne trær selv.

 3. 3

  Informer om:
  Hendelse
  Feilsted

 4. 4

  Ta bilder
  Driftssentralen vil gjerne ha bilder av feilstedet for å se omfanget og lettere lokalisere stedet.