Leveringsplikt og ventetariff

Som det lokale nettselskapet i Ringerike, Hole og Nore, har vi plikt til å levere strøm til deg i perioden før du har valgt strømleverandør. Dette er en midlertidig ordning, og prisene som er satt av NVE er høyere enn strømleverandører tilbyr deg for å motivere til å velge en strømleverandør raskt.

Oversikt over strømleverandører

Section2

Ventetariff

Som strømkunde har du to kundeforhold. Et til et strømselskap og et til et nettselskap. Dersom du ikke skaffer deg en strømleverandør havner du på ventetariff hos nettselskapet. Dette er en midlertidig og dyr ordning, og du anbefales å velge en strømleverandør raskt.

Priser

De første 6 ukene: Spotpris + 6,25 øre/kWh
Etter 6 uker fra 1.12.2022 - 1.1.2024: Spotpris + 6,25 øre/kWh

Strømleverandøren hjelper deg fra A-Å

Vi anbefaler alle å ta kontakt med valgfri strømleverandør i vårt nettområde for å tegne et strømabonnement så raskt som mulig. En strømleverandør vil kunne hjelpe deg med både flytting og endring av avtaler, og de håndterer dialogen med nettselskapet for deg. Med en strømleverandør trenger du kun å forholde deg til en part, og du er sikret at du ikke havner på den dyre ventetariffen.

Du står helt fritt til å velge strømleverandør. På strompris.no finner du en oversikt over strømleverandørene du kan velge mellom i Ringerike, Hole og Nore.

Gå til strompris.no