Hvem er Føie?

Føie er nettselskapet i Ringerike, Hole og Nore. Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastrukturen som frakter strømmen hjem til deg.

Section2

Kort om Føie

Vi har som oppgave å drifte, vedlikeholde og oppgradere strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. Over 3900 km lav- og høyspentnett ser til at strømmen blir levert til nærmere 24 100 kunder.

På jobb for nettselskapet finner du flest montører, planleggere og ingeniører. Alle med el-faglig kompetanse til å sørge for et trygt og sikkert strømnett med god leveringskvalitet for kundene. 

Føie er en del av Ringerikskraft-konsernet. 

Hos oss står miljø og klima høyt i kurs, og som et ledd i dette ble vi i september 2021 Miljøfytårn-sertifisert. Les mer om Miljøfytårn.

Strengt regulert monopolvirksomhet

For å sikre at kundene blir godt ivaretatt er nettselskapene i Norge monopolvirksomhet som er strengt regulert av Reguleringsmyndighet for energi (RME) og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). De regulerer hvor mye som kan tas i nettleie og har forskrifter for kvalitet. Visste du også at nettselskapene kan kreve inn mindre nettleie for hver gang det oppstår et strømbrudd? Dette kommer kundene til gode, men er også et godt incentiv for at nettselskapene skal gjøre godt vedlikehold og investere i strømnettet.

Det å ha monopol på driften av nettinfrastruktur er et stort ansvar som vi tar på største alvor. Strømnettet vi drifter finansieres av kundene våre, og våre vurderinger skal ivareta både det samfunnsøkonomiske og sluttkundenes behov. Linjenett og kabler har også svært lang levetid, og beslutninger vi gjør i dag skal stå sterkt i 50 år. I årene som kommer tror vi at vi kommer enda tettere på kundene våre, og at vi må ha et sterkere samarbeid for å sikre nok kapasitet og bedre utnyttelse av strømnettet. Dette samarbeidet ser vi frem til!

Nøytralitetsrapport for 2022

Hvorfor Føie?

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag. Vi har valgt å lage egennavnet Føie med i, og det gjør det også lett å kjenne igjen!

Fremtiden er grønn, og den går på strøm. Dette øker behovet for mer kapasitet på strømnettet, slik at alle har den strømmen de trenger. For å betjene fremtidens strømnett må vi både tilføre mer kapasitet og skape nye, innovative måter å bruke kraft på.  Vi føyer sammen tradisjon og utvikling, og skaper koblinger mellom dagens situasjon og fremtidens behov.  

Vi er Føie for fremtiden.

Styret i Føie

Section3

Per Christian Gomnæs

Per Christian Gomnæs er tidligere direktør for internasjonal forretningsutvikling i Powel AS. Han har også lang erfaring som konsulent i selskapet Orehagen AS der han har levert tjenester innen rådgiving, investeringer og eiendomsutvikling.

Gomnæs er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg, og har lang erfaring som leder i flere virksomheter. Han var daglig leder i Berdal Strømme AS inntil selskapet skiftet navn til Norconsult AS i 1998.

Gomnæs har i dag styreverv i Ringerikskraft AS, Føie AS og Halling Invest AS inkludert 4 av selskapets døtre. Han er også folkevalgt fra Høyre til Hole kommunestyre og var leder av Plan- og miljøstyret fra 2013-19.

Per Christian er styreleder i Føie AS. 

Kjell Karstein Baug

Kjell Karstein Baug er daglig leder i Sparebankstiftelsen Ringerike. Fra 2006 til 2021 var Baug viseadministrerende direktør i Ringerikskraft AS og har dermed lang erfaring innenfor energibransjen, med spisskompetanse på strategiske prosesser og omstillingsarbeid.

Gjennom årene har Baug hatt flere ulike type styreverv og er per i dag styremedlem i NFF Buskerud i tillegg til Føie.

Baug har tatt høyere studium i offentlig administrasjon og økonomi ved Agder Distriktshøgskole, i tillegg til å ha gjennomført lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet.

Kjell er nestleder i styret til Føie AS.

Ingunn Aasen

Ingunn Aasen har vært leder for økonomi og HR i Uvdal Maskinfabrikk AS siden 2015.

Hun har tidligere erfaring fra stillinger innen regnskap og controlling i ulike energiselskap. Blant annet Tinn Energi, Otra Kraft og Agder Energi.

Hun har tidligere hatt styreverv i Nore Energi, Numedal Fiber og Agder Energi Nettkonsult. 

Aasen er utdannet som bedriftsøkonom fra BI og har 3-årig revisorstudie ved Økonomisk College.

Ingunn er styremedlem i Føie AS.

May-Janne Botha Pedersen

May-Janne Botha Pedersen er klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, Vestre viken HF. Hun har lang erfaring som sykepleier og i flere ulike lederroller ved Ringerike sykehus. Blant annet som Helsefaglig sjef og fagsjef sykepleie ved kirurgisk klinikk.

Botha Pedersen er utdannet sykepleier med videreutdanning i anestesisykepleie. Hun har også ledelsesutdanning innen personalledelse, arbeidsrett og økonomi, og hun har deltatt i nasjonalt topplederprogram for helseforetakene.

May-Janne er styremedlem i Føie AS.

Idun Eid

Idun Eid er daglig leder i Avonova Ringerike Rehabilitering. Tidligere har hun blant annet vært  kommunalsjef i Lunner kommune, og samhandlingssjef og plasskoordinator på Ringerike sykehus. Hun er utdannet fysioterapaut med videreutdannelse innen helseledelse, prosjektledelse, konkurranseutsetting i offentlig sektor og offentlig økonomistyring.

Idun er styremedlem i Føie AS.

Anita Skagnæs

Anita Skagnæs er styremedlem i Føie AS, og konserndirektør for Mennesker og Teknologi i Ringerikskraft AS.

Hun har tidligere vært management consulent i EY (Ernst&Young) og jobbet med strategi, innovasjon, teknologiendringer og ledelse innen telecom, media og offentlig sektor. Skagnæs har bakgrunn som prosjektleder i Teleplan, forretningsutvikler i Telenor og som leder for bredbånd og ADSL i Ghana Telecom (utleid fra Telenor).

Skagnæs er sivilingeniør (Master of Science) i Telekommunikasjon, organisasjon og samfunn fra NTNU med et utvekslingsår til University of Auckland, New Zealand.

Magnus Hamborg

Ansattrepresentant i styret til Føie AS.

Hvem er Føie?

I denne filmen får du et innblikk i hverdagen til et nettselskap, hva vi gjør og hvem vi er.

Se video