Kan jeg tilknytte solproduksjonsanlegget mitt til nettet hvis nettet er svakt?

Sist oppdatert

I utgangspunktet må du vente til forsterkningen i strømnettet er ferdig. I noen tilfeller vil det være mulig å inngå en skriftlig avtale om at inverteren strupes slik at innmatingen ikke overstiger tillatt spenningsnivå i strømnettet. Det vil ikke bli betalt noen form for kompenasjon til sluttkunden.

En batteriinstallasjon vil kunne medføre at du kan koble deg til som plusskunde raskere.