Publisert 23.09.2022 Sist endret 27.09.2022

Mottak av fakturaer til Føie AS

Ringerikskraft-konsernet benytter EHF som standard for fakturaer og kreditnotaer fra våre leverandører.
Føie AS er en del av konsernet og følger denne standarden.

Krav om elektronisk fakturahåndtering er i samsvar med statlige retningslinjer, og noe de fleste bedrifter ønsker. Alle skal nå ha mulighet til å sende fakturaer elektronisk, og hvis dere ikke har brukt EHF tidligere, anbefaler vi å ta kontakt med deres bankforbindelse, sjekke med deres fakturasystemleverandør eller benytte en av nettjenestene som tilbyr sending av EHF faktura.  

Føie godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Vi aksepterer ikke fakturaer som sendes per post. 

Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser, og at fakturaen er i samsvar med dette. 

EHF-fakturaene sendes til Føie AS med organisasjonsnummer som oppgitt nedenfor: 

  • Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett AS), organisasjonsnummer 987626844 

Merking av faktura 

Alle fakturaer må være merket med vårt prosjektnummer og bestillers navn. Fakturaer som ikke er korrekt merket, kan vi ikke garantere for behandlingen av – og det må påregnes forsinket betaling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket.  

EHF referanse 

Benytt feltet «ProjectReference» for å angi vårt prosjektnummer (kun sifre), og feltet «BuyerReference» for å angi bestillers navn (iht. standard EHF 3.0 format). 

Fakturagrunnlag til andre selskaper i Ringerikskraft-konsernet

Gå til Leverandørinformasjon for hele konsernet

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere som leverandør!