Skogrydding langs strømnettet

Hvert år rydder Føie kilometervis av skog langs strømnettet vårt. Ryddingen skjer med sag fra bakken eller fra helikopter, og er et tiltak for å bedre leveringssikkerheten.


Section2

Hvorfor rydder vi?

Vi rydder langs høyspentnettet for å levere god leveringskvalitet til kundene våre. Langs høyspentnettet er ryddebeltet 5 meter på hver side av høyspentlinjene. Denne avstanden er i henhold til retningslinjer fra RME, og et viktig tiltak for leveringskvalitet, men trefall over strømlinjene vil fortsatt kunne skje.

I ryddebeltene langs høyspentlinjer blir det naturlig bedre solforhold enn i skogen, trærne strekker seg mot lyset og vokser raskt. Vi rydder derfor jevnlig skog langs linjene både med helikopter og med motorsag fra bakken. 

Hold avstand!

Ved skogrydding ber vi deg holde avstand. Helikopteret flyr lavt langs strømlinjene, og både helikopteret og sagingen vil skape støy. I tillegg vil kvister kunne fly i et større område grunnet vind fra helikopteret.

SMS til berørte kunder

Vi sender SMS til berørte kunder i området vi skal rydde.

Det er viktig at du holder kontaktinformasjonen til ditt kundeforhold oppdatert for at vi skal kunne varsle deg. Nettselskapet henter kundedata, som e-post og telefonnummer,  fra det sentrale ELHUB-registeret. Det er strømleverandørene (og ikke nettselskapet Føie) som kan oppdatere og redigere disse dataene. Dersom du står oppført med feil mobilnummer eller e-post, ber vi deg oppdatere dette hos din strømleverandør. Da blir det automatisk oppdatert hos oss.

Har du leietakere er det du som er ansvarlig for å varsle videre.

Med varsling i forkant har du anledning til å holde husdyr innendørs eller under oppsikt, og du blir informert om hvem som jobber nær eiendommen din.

Kontakt linjerydding

Har du spørsmål gjeldende rydding langs strømnettet kan du alltid kontakte vårt kundesenter. Du må varsle skade eller andre farlige forhold direkte til driftssentralen.

Ring Kundesenter                ring driftssentralen