Kan Føie kjøpe overskuddstrømmen min?

Sist oppdatert

Nei, nettselskapene kan ikke inngå avtaler om å kjøpe strømmen som mates ut i strømnettet. Du må inngå en avtale med en strømleverandør som selger denne type avtaler. Sjekk strompris.no for full oversikt over alle strømleverandører.