Strømtilknytning

Skal du bygge hus eller ønsker endringer i strømtilknytningen? Da er det lurt å ta med strømmen tidlig i planleggingsprosessen.

Send forespørsel 

Section2

Som eier av strømnettet blir nettselskapet alltid involvert ved nye tilknytninger eller endringer som påvirker strømnettet. Som sluttkunde har du i all hovedsak dialog direkte med installatøren (elektriker), som igjen ivaretar bestillingen til oss. 

Når du bygger hus eller andre typer bygg, pusser opp eller skal gjøre endringer som krever mer kapasiet fra strømnettet, er det du som betaler for den jobben som må gjøres og det utstyret som kreves. Ønsker du et foreløpig prisestimat før installatøren sender bestilling til oss, så hjelper vi deg gjerne.

Ta med strømmen i planleggingen

Vi oppfordrer deg til å tenke på og planlegge strømtilknytningen allerede før du setter spaden i jorda på et byggeprosjekt. På denne måten kan du unngå undøvendige overraskelser og få tilknytningen til strømnettet mest mulig kostnadseffektivt.

Noen ting det er lurt å tenke på:

 • Hvor langt det er til strømnettet
 • Planlegging av tilknytningspunktet på eiendommen
 • Planlegging av grøft til strømkabel sammen med annet gravearbeid

Prisestimat

Hver enkelt tilknytning er ulik, og tilbudet vi sender avhenger av flere faktorer. For å få et så detaljert estimat som mulig er det lurt å sende med alle opplysningene du har tilgjengelig. Ved endringer fra gitte opplysninger vil prisestimatet justeres. Prisforespørsler behandles fortløpende ved ledig kapasitet.

For å gi deg et så godt estimat som mulig har vi behov for

 1. 1

  Hvor du skal bygge. Gjerne gårds- og bruksnummer.

 2. 2

  Om det er tilgang på strøm i nærheten.

 3. 3

  Ca. hvor mye strøm/effekt du har behov for. Dette finner du ut av i planleggingen sammen med installatør.

 4. 4

  Om det er et spesielt sted på huset du ønsker strøminntaket.

Gå til skjema for prisforespørsel

 

Ansvarsforhold

I prosessen med tilknytning eller endring i strømnettet har vi ulikt ansvar og de ulike partene må samarbeide gjennom hele prosessen. Vi behandler installatørmeldinger så raskt som mulig, men du på påregne 3-5 ukers behandlingstid avhegig av kapasitet.

 

Kunde

Kontakte installatør i god tid

Gi installatør nødvendig informasjon

Eventuelt sende prisforespørsel

Akseptere tilbudsbrev fra netteier innen frist

Betale faktura fra netteier innen frist

 

Installatør

Sende forhåndsmelding i god tid

Sørge for korrekte opplysninger og god beskrivelse

Svare opp eventuelle spørsmål fra netteier

Installatørmeldinger vil avvises og man mister plassen i køen om det mangler informasjon for å gi et tilbud til kunden. 

Netteier

Prosjektere leveransen etter installatørens beskrivelse på den beste og rimeligste måten for kunden

Gi tilbud

Planlegge og iverksette arbeidet etter akseptert og betalt tilbud

 

 

Section3