Publisert 31.01.2023 Sist endret 19.04.2023

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke våre nettsider!

Våre nettsider følger standarden retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. For å sikre at vi følger opp alle krav bruker vi verktøyet UserWay.

Selv om vi følger kravene for universell utforming av nettinnhold er det alltid mulig å bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med innholdet på siden for å sikre at innholdet vårt er mulig å bruke og forstå av alle.

Kjente feil

PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. 

Hjelp oss å bli bedre på universell utforming

Vi setter pris på din tilbakemelding! Send oss gjerne en e-post om forslag til forbedringer: kontakt@foie.no

Tilgjengelighetserklæring

Gå til tilgjengelighetserklæring