Anleggsbidrag

Visste du at strømnettet i Norge er 100 % finansiert av kundene? Enten via nettleie eller det vi kaller anleggsbidrag.

Section2

Hva er anleggsbidrag?

Via nettleien betaler du for å være knyttet til strømnettet, vedlikehold, beredskap og nødvendige investeringer for å sikre et trygt og sikkert strømnett. Annleggsbidrag er kostnadene som utløses ved at en kunde skal knytte seg til nettet for første gang eller ønsker endringer som krever utbygging av strømnettet.

Anleggsbidrag er en lovregulert ordning som gjelder for alle nettselskap i Norge, og det har til hensikt at det ikke er fellesskapet som finansierer den enkeltes utbyggingsbehov.

Før arbeidet utføres vil du få et tilbud på hva arbeidet innebærer og hva det vil koste. Dette tilbudet settes opp basert på installatørmeldingen vi mottar fra elektrikerfirmaet du benytter deg av og kapasiteten i nettet på tilbudets tidspunkt. Når tilbudet er godkjent og betalt av deg som bestiller så igangsetter vi arbeidet. Du kan bli tilleggsfakturert opp til 15 % av anleggsbidraget. Dersom du gjør endringer underveis, vil du bli tilleggsfakturert for alle endringer i sin helhet. 

Det er mulig å sende en forespørsel om et prisestimat før vi gir tilbud. Da kan du fylle inn skjemaet her. Dette estimatet er ikke bindende og leveres på bakgrunn av tilgjengelig informasjon om blant annet behov for effekt og avstand til eksisterende strømnett.

Eksempler på bestillinger som utløser anleggsbidrag

  • Knytte ny eiendom til strømnettet
  • Gjøre om fra luftlinje til kabel
  • Flytte kabelskap eller stolper 
  • Behov for å skifte trafo grunnet bestilling av mer kapasitet enn nettet har tilgjengelig

Noen ulike typer kostnader som et anleggsbidrag kan bestå av

  • Materiellkostnader
  • Arbeidstimer
  • Kabler og rør
  • Tilkobling/frakobling
  • Kostnader ved økt kapasitet på trafo
  • Omlegging fra luftlinje til kabel 

Føie eier og drifter nettanlegget i Ringerike, Hole og Nore kommuner helt frem til kundene tilknyttes strømnettet. Enkelt forklart vil det si strømnettet frem til grunnmuren på utsiden av eiendommen, men også måleren på innsiden av eiendommen eies av oss. Dette gjelder uavhengig av om kundene har finansiert deler av strømnettet gjennom anleggsbidrag. Netteieren har ansvar for strømnettet og er pliktig til å gjennomføre vedlikehold, drift og fremtidige reinvisteringskostnader på eksisterende nett.