Flytte

Skal du flytte og lurer på hvordan du skal ordne strømmen? Med få unntak er det strømleverandøren din som håndterer det praktiske rundt flytting. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bestille direkte fra nettselskapet. 

Les mer nedenfor

Section2

Jeg har en strømleverandør

Når du skal flytte er det viktig at strømmen blir med på flyttelasset og at du ikke står ansvarlig for strømmen i boligen du flytter fra dersom du ikke skal det. Strømleverandøren din ordner det praktiske rundt flyttingen og ivaretar at både strømavtale og nettleie ordnes. Du trenger ikke å ta kontakt med Føie så lenge du skal beholde anlegget selv eller en ny eier står klar til å ta over. Du står også fritt til å velge strømleverandør, og du kan kontakte den leverandøren du ønsker i forbindelse med flyttingen.

Husk:

  • Noen må ha en avtale på boligen du flytter fra for å unngå at strømmen stenges eller at du fortsetter å betale. Du velger om anlegget skal stå på deg en periode etter du har flyttet eller sørger for å følge opp at de som flytter inn får anlegget registrert på seg fra den dagen du flytter ut. I mange tilfeller ordner megleren med at de som flytter inn får en avtale på anlegget, men følg det gjerne opp for å sikre at det går i orden.
  • Dersom ingen skal ta over anlegget, og det ikke er behov for strøm, kan anlegget og strømtilknytningen stenges. Vær bevisst konsekvensen av å stenge strømmen før du bestiller stenging. Her kan du bestille stenging.

Jeg har ikke en strømleverandør

I utgangspunktet skal alle velge seg en strømleverandør, men i noen tilfeller har vi kunder på leveringsplikt med egen ventetariff. Alle som har ventetariff og skal flytte eller bestille strøm til andre anlegg må fylle ut skjemaet nedenfor.

Section3