Plusskunder

Vurderer du å investere i et solcelleanlegg som skal kobles til strømnettet? Her kan du finne mer informasjon om hva du bør tenke på, om dialog og samarbeid med netteieren og hvilke tekniske krav som stilles.

 

Section2

De siste årene har etterspørselen etter solcellepaneler som energikilde økt både blant privatkunder, utbyggere og næringskunder. Behovet for fornybar energi har økt betraktelig, og mulighetene for å produsere sin egen energi har også blitt større enn for få år siden.

Fint å vite før du investerer i et anlegg

  • Strømnettet har varierende kapasitet, noen steder er det mye tilgjengelig kapasitet både til å forsyne og ta i mot strøm, mens andre steder nærmer det seg fullt.
  • Det er viktig at du som ønsker å bli plusskunde eller skal etablere et produksjonsanlegg tar kontakt med nettselskapet før du går til anskaffelse av solcelleanlegget.
  • Informer nettselskapet om hva du planlegger å gjennomføre, og nettselskapet vil hjelpe deg med enkle beregninger på kapasitet til å ta i mot overskuddstrømmen du ønsker å produsere.
  • Utbygginger i strømnettet finansieres av nettkundene over nettleien, og planlegging og utbygging kan gå over flere år. Kreves det utbygging strømnettet for å håndtere plusskunder og produksjonsanlegg der du ønsker å installere et anlegg, kan det ta tid før du kan selge overskuddstrømmen ut i nettet.
  • Solcelleinstallasjonen og tilhørende kabelanlegg tilhører deg som kunde. Nettselskapet har ikke innsikt i hvor sterkt nettet ditt er bak måleren eller type installasjon. Denne dialogen må du ha med en installatør.

 

Section3

1. Valg av anlegg

Ønsker du å produsere egen energi og mate overskuddet ut i strømnettet? 

En plusskunde kan etablere et anlegg med effektstørrelse tilpasset overbelatsningsvernet hos seg. Effekten som leveres ut i strømnettet kan ikke overstige 100 kW. Hvis du leverer ut mer strøm enn dette vil du bli en såkalt prosument (innmatingskunde) istedenfor plusskunde. 

Du kan installere  enfase eller trefase produksjonsanlegg inntil 16 A  uten at nettselskapet må gjøre beregninger i forkant.  For effekter utover dette må nettselskapet gjøre beregninger for å se om strømnettet er sterkt nok til å tåle spenningsøkningen. Uavhengig av effekt skal det sendes melding om installasjonsarbeid fra installatør til Føie (punkt 3).

For å bli plusskunde må du ha en AMS-måler. 

2. Kontakt nettselskapet

Etter du har valgt hva du ønsker å installere og før du tar en beslutning om innkjøp, bør du ta kontakt med nettselskapet ditt for å få beregninger på om strømnettet er sterkt nok til å tåle spenningsøkningen.

Risikonen ved å installere anlegg i områder der kapasiteten ikke er sterk nok vil være at anlegget kobler ut og du risikerer å miste all produksjon.

Føie er ansvarlig for at kunden skal kunne utnytte overbelastningsvernet maksimalt, men strømnettet er opprinnelig ikke bygget for innmating, og mange steder kreves nye investeringer. Utbygginger i strømnettet er tidkrevende, og det vil kunne ta fra 1 til 2 år før det er klart til å ta mot produksjonen fra anlegget ditt.

Alle utbygginger i strømnettet som følge av tilknytninger av plusskunder finansieres over nettleien som er et spleiselag mellom alle kunder i et nettområde.

3. Dialog med installatør

Etter dialogen og de foreløpige beregningene fra nettselskapet fortsetter du dialogen videre med installatøren din. Det er installatøren som sender forhåndsmelding til Føie og beskriver de tekniske spesifikasjonene. Denne henvendelsen er en forespørsel om å bli plusskunde.

I de tilfellene der det kreves forsterkning av strømnettet, må dette arbeidet være ferdigstilt før du kan installere og ferdigstille ditt anlegg. Når alt er tilrettelagt og på plass vil forhåndsmeldingen bli godkjent, og installatøren kan starte installeringen av anlegget.

Tilknytningsavtale med vilkår vil sendes kunden, og må den må signeres og returneres til Føie før tilknytningen til strømnettet.

Vær oppmerksom på at eventuell Enova-støtte først gjelder fra tidspunktetet du er klar til innmating i strømnettet.

4. Installasjon og ferdigmelding

Når forhåndsmeldingen er godkjent starter installeringen av anlegget hos deg. Når anlegget er montert og tilkoblet, sender installatøren ferdigmelding til oss. Anlegget registreres i våre systemer og strømnettet er klart til å ta mot produksjonen.

Godkjent ferdigmelding avhenger av at tilknytningsavtale er signert og returnert av kunden og forhåndsmeldingen som er sendt fra installatøren til nettselskapet er godkjent.

5. Avtale med strømleverandør

For å kunne selge overskuddstrømmen fra anlegget ditt må du inngå en avtale med en strømleverandør om både kjøp og salg.

Dersom strømleverandøren du har avtale med ikke har avtaler for plusskunder, må du bytte til en annen som kan tilby slike avtaler.

Du finner en enkel oversikt over leverandører på strompris.no.

6. Velkommen som plusskunde

Som plusskunde med et anlegg knyttet til strømnettet vil strømmen du selv ikke bruker bli matet ut i nettet, og du får betalt for overskuddskraften av strømleverandøren din.

Plusskunder betaler nettleie. Her finner du Føies til enhver tid gjeldende satser.

Følg med på forbruk og overskuddskraft på MinSide eller elhub.no.

Verdier for totalproduksjon må hentes fra produksjonsutstyret du har installert.

Section4