Betaler jeg nettleie som plusskunde?

Sist oppdatert

Alle som er knyttet til strømnettet betaler nettleie. Hvor mye du betaler avhenger av hvor mye strøm du bruker, og hvor stor kapasitet du belaster strømnettet med. Når du har solceller bruker du mindre strøm fra strømnettet, og du får lavere nettleie.

Om solcelleproduksjonen er tilknyttet strømnettet vil du også kunne mate overskuddsstrøm du selv ikke bruker ut i strømnettet. Denne strømmen vil du kunne få betalt for gjennom en avtale med strømleverandøren din. Du velger selv strømleverandør, men undersøk på forhånd at de kjøper overskuddsstrøm.

Solkraft bidrar ikke til å øke kapasiteten i strømnettet. Hovedårsaken til dette er at kraften som produseres herfra kommer på tider av året (vår, sommer og tidlig høst) der nettet i utgangspunktet har god kapasitet, og forbruket av strøm er lavere. Strømnettet er heller ikke bygget for innmating, og langt ute i nettet vil innmatingen i noen tilfeller føre til at spenningen går over den lovlige grensen på 253 V. Dette gjelder spesielt på sommeren da det er lite forbruk. Denne utfordringen er størst i områder der det er stor avstand fra trafoen til solkraftanlegget. I noen tilfeller resulterer dette i at nettselskapene må forsterke strømnettet for å kunne øke kapasiteten. Noen sokraftanlegg vil derfor kunne øke kostnadene til nettselsapet. Disse kostnadene vil ikke pålegges kunden direkte, men dekkes av alle nettkunder over nettleien.