Pressemeldinger

Økte kostnader gir justering i nettleie
11. mars 2022

Økte kostnader gir justering i nettleie

Fra 1.4.2022 justeres nettleien i Ringerike, Hole og Nore med 5 øre/kWh. Årsaken er økte kostnader for nettselskapet.

Styrker leveringssikerheten på Nakkerud
11. februar 2022

Styrker leveringssikerheten på Nakkerud

Fra tirsdag 15. februar og ut uken vil det bli skogrydding langs høyspentlinjene fra Tyristrand og gjennom Nakkerud. Ryddingen skjer med sag fra helikopter og er et tiltak for å bedre leveringssikkerheten i området.