Hvordan blir jeg plusskunde?

Sist oppdatert

Vil du bli plusskunde, er første steg å finne ut hva slags produksjonskilde du ønsker. Det finnes flere leverandører på markedet, som du kan bestille for eksempel solcellepanel fra.

Når du har bestemt deg for produksjonskilde anbefaler vi deg å ta kontakt med nettselskapet for å gjøre beregninger på kapasiteten inn til ditt anlegg. Les mer om prosessen her.

Når dette er avklart kan du ta kontakt med en godkjent installatør. Du vil få avtaler fra oss om nettleie og tilknytning som må signeres av begge parter. 

Du kan på forhånd lese avtalevilkår for plusskunder her:

Vedlegg 1 - Tilknytnings- og nettleievilkår for plusskunder

Vedlegg 2 - Tekniske funksjonskrav

For installatører: Vedlegg 3: Erklæring for vekselretter (fyll inn og signer)