Utbetaling av strømstøtte for høye strømpriser

Sist oppdatert

Her kan du lese alt om kompensasjonsordningen på hjemmesidene til NVE.

Som kompensasjon for de høye strømprisene har regjeringen bestemt at strømbruk til husholdningsformål skal kompenseres. Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen NordPool overstiger 73 øre per kWh (eks. mva), vil du få tilbakebetalt 90 % av prisen som overstiger 73 øre per kWh. Satsen gjelder fra 1.1.2024.

Fra 1. september 2023 blir strømstøtten beregnet fra time til time. Tidligere var det snittprisen per måned som var grunnlaget for om det ble strømstøtte eller ikke. Fra nå vil  hver enkelt time med en høyere pris enn 73 øre per kWh eks. mva utløse strømstøtte. 

Fobruk knyttet til gårdsbruk kan søke om støtte fra landbruksdepartementet. 

Om du bor fast i fritidsbolig kan du også ha rett på støtte. Informasjon og retningslinjer finner du på NVE.no.

Når du betaler strøm betaler du for selve strømmen du bruker til din strømleverandør, og frakten av strømmen hjem til deg betaler du til netteieren din. Regjeringen har besluttet at det er netteieren som skal administrere støtteordningen, og kompensasjonen vil derfor i hovedsak bli trukket fra nettleiedelen av fakturaen selv om det er strømprisen du kompenseres for.

Hvordan løses det praktisk?

 1. Har du gjennomfakturering med strøm og nett på samme faktura fra strømleverandøren din vil kompensasjonsbeløpet automatisk trekkes fra nettleiedelen av regningen. Dersom du har et større beløp tilgode enn nettleien, så vil resterende beløp trekkes fra strømdelen av regningen. 
 2. Dersom du får en faktura på nettleie og en annen faktura fra strømleverandøren, vil kompensasjonsbeløpet trekkes fra fakturaen på nettleie. Dersom du har mer tilgode enn nettleien den gjeldene måneden, vil resterende beløp utbetales til deg når fakturaen har forfall. Tilgodebeløp under 200 vil ikke utbetales, men overføres til neste faktura.

Jeg har husholdningsforbruk, men jeg har ikke fått utbetalt kompensasjon

Dersom du ikke har fått utbetalt kompensasjon for husholdningsforbruk må du ta kontakt med oss, og så vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle. Vi kan ha anlegg registrert som næring i våre systemer, men som er knyttet til husholdningsforbruk. Dersom matrikkelen viser at disse anleggene er registrert som bolig, vil de få utbetalt kompensasjon. NB. Du må selv ta kontakt med kundesenterert som vil behandle saken manuelt da våre systemer ikke fanger opp dette automatisk.

Strømstøtte til boligselskaper

21. januar ble det besluttet at også boligselskap i alle former skal inkluderes i den statlige kompensasjonsordningen for høye strømpriser. Støtten utbetales automatisk, men styrene i boligsselskapene må selv kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Ordningen gjelder såkalt fellesmålt strømforbruk, som f.eks. oppvarming og varmtvann i fellesarealer.

Hvordan løses det praktisk?

 • Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi betaler ut støtten automatisk på alle målerne vi har registrert på boligselskaper i vårt nett.
 • Styrene i boligselskapene har ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene og må kontrollere:
  • At ikke mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (gjelder boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem).
  • At de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5000 kWh/boenhet/måned.
 • Har boligselskapet fått for mye støtte utbetalt? Da er dere pliktig å melde fra til oss. Send en mail til kontakt@foie.no med informasjon om:
  • Faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, der mer enn 20 % benyttes av andre.
  • Antall boenheter der støtten overskrider forbruk på 5000 kWh/boenhet/måned.

Her kan du lese informasjonen som NVE har laget gjeldende strømstøtte til boliggselskaper