Elsikkerhet i bedriften

Elektriske anlegg hos bedrifter skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav, og det er eier av anlegget som har ansvar for at det blir gjort nødvendig ettersyn og vedlikehold.

Lær mer på Elsikkerhetsportalen

Section2

Elsikkerhet er en viktig del av HMS-arbeidet i både små og store næringsvirksomheter. All viksomhet er pliktig til å følge internkontrollforskriften enten de er en liten hudpleiesalong, butikken på hjørnet eller industrivirksomhet. Det lokale eltilsyn (DLE) er ansvarlig for å gjennomføre kontroller av det elektriske anlegget, og hos næringsvirksomhet spør de alltid om hvordan internkontrollen fungerer, hvilke rutiner de har og hvilke risikovurderinger som er gjort.

 1. 1

  Alle virksomheter plikter å ha et internkontrollsystem som beskriver rutiner, sjekklister, avviksbehandling og fremdriftsplaner for å sikre at anlegget er vedlikeholt. Husk at internkontrollen for det elektriske anlegget skal være en del av det daglige arbeidet.

 2. 2

  Risikovurderinger og aktivitet skal dokumenteres på en lettforståelig måte, og det er lurt å ha en avtale med en installatør for å gjøre en mer inngående kontroll av elanlegget jevnlig. 

 3. 3

  Ofte er det slik at man ikke nødvendigvis er eier av lokalene man holder til i, eller man leier ut til andre. Ansvarsfordeling skal i begge tilfeller dokumenteres i en internkontrollhåndbok. En forståelse om hvor ansvaret begynner og hvor det slutter skal være klart for begge parter, og for tilsynsmyndighetene. Navn på ansvarshavende kontaktperson skal oppgis for begge parter.

 4. 4

  Elsikkerhetsportalen har mye nyttig informasjon om dette, og viser til gjeldende regler knyttet til ditt elektriske anlegg. 

 5. 5

  Ta en årlig elsikkerhetssjekk. Sjekk med forsikringsselskapet ditt - en årlig sjekk med fagperson kan gi rabatt på forsikringen.

 

Elsikkerhet i landbruket

I norsk landbruk har mange branner fått store konsekvenser, og i mange tilfeller har brannen utviklet seg svært raskt. En eldre driftsbygning kan for eksempel være overtent i løpet av 10-15 minutter. I disse brannene mister ofte mange husdyr livet. Forebygging av brann i landbruket kan skje ved enkle midler.

Vibrasjon

Driftsbygninger av tre beveger seg når du for eksempel bruker tungt utstyr eller kjører med traktor på låven. Disse bevegelsene kan forårsake at elektriske koblinger løser og skaper varmgang. 

Støv

Det er til tider mye støv når man jobber i landbruket. Husk at støvet kan trenge inn i utstyr og forårsake krypstrømmer. Støv kan også forårsake overoppheting hvis det legger seg på for eksempel lysutstyr. 

Fuktighet

Det er ofte fuktig i rom for dyr og melking. Jordfeil og varmgang i elektrisk utstyr kan forårsakes av at fuktigheten trenger inn i utstyr. Husk å aldri rette strålen fra høytrykksvasker direkte mot elektrisk utstyr.

Gasser

Korrosive gasser som er i dyrerom kan trenge inn i utstyr og forårsake varmegang

Slag

Det foregår mye tungt arbeid i landbruket, som kan føre til at elektriske anlegg og utstyr skades. Kombinasjonen av de ulike påkjenningene, som for eksempel både slag, støv og fuktighet gjør risikoen for at noe går galt større.