Hvordan påvirker fusjonen meg?

Sist oppdatert

At Føie og Hallingdal Kraftnett fusjonerer skal ikke ha noen stor betydning for deg som kunde.

En fusjonsprosess skjer ikke over natten, og selv om det er besluttet at Hallingdal Kraftnett skal bytte navn til Føie, vil det være en gradvis overgang. Det betyr at du fremover vil kunne se ansatte og biler med Føie-logo også i Hallingdal, men at det tar noe tid før all omprofilering er på plass. 

Inntil videre vil kundene i Hallingdal fortsatt forholde seg hjemmesiden til Hallingdal Kraftnett og informasjonen som står der, mens kundene i Ringerike, Hole og Nore bruker hjemmesiden til "gamle" Føie

Den dagen det skjer en forandring som vil påvirke deg som kunde, vil vi sikre at du får informasjon i forkant.