Hva skjer med nettleien?

Sist oppdatert

På sikt skal nettleien til gamle Føie og Hallingdal Kraftnett samkjøres.

I en periode fremover vil det derimot fortsatt være to ulike nettariffer. Alle kundene vil blir varslet i forkant av en samkjøring av nettleien.

Vil du vite mer om nettleien i ditt område?

Nettleie i HallingdalNETTLEIE RINGERIKE, HOLE & NORE