Delt produsksjon

Sist oppdatert

Fra 1. oktober 2023 ble det åpnet for at kunder på samme gårds- og bruksnummer kan produsere og forbruke egen strøm. Det betyr at f.eks. en leilighetsblokk kan bruke egenprodusert strøm til å dekke deler av forbruket i hver enkelt enhet, ikke bare til fellesmålte anlegg som tidligere. I praksis betyr det at hver enkelt enhet blir en plusskunde som kan levere eventuell overskuddstrøm tilbake til nettet. 

Dessverre er systemene som skal håndtere dette, blant annet statlige Elhub, ikke klare for å håndtere denne regelendringen. Per i dag kan du gjerne melde inn at du ønsker delt produksjon, så tar vi kontakt med deg så snart alt er på plass og kan gjennomføres. 

Husk at du må gi beskjed om hvordan du ønsker å fordele produksjonen mellom enhetene. Fordelingen velger dere helt fritt, men det kan for eksempel deles likt mellom alle enheter eller fordeles utfra størrelse på hver enkelt enhet. 

 

Meld din interesse for deling av produksjon