Hvorfor bytter dere navn?

Sist oppdatert

I Norge finnes det mange nettselskap og energiselskap som har samme eier, navn og logo. For kundene kan det være forvirrende å forstå forskjellen mellom et nettselskap som er monopolvirksomhet og den øvrige konkurranseutsatte virksomheten når det er stor likhet i navn. 

For å forsøke å fjerne denne forvirringen har Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) bestemt at det ikke lenger kan være samme navn og visuelt uttrykk. Det er ikke bare Ringerikskraft Nett som bytter navn nå, denne endringen gjelder for hele Norge og er gjeldende fra 1.1.2022. 

I Ringerikskraft Nett har det vært en god navneprosess med ansatte involvert, og vi landet Føie. Et navn vi gleder oss til å ta i bruk, og som passer oss og vår virksomhet godt. Selv om det selvfølgelig blir rart, og også litt trist, å legge vekk det tradisjonsrike Ringerikskraft-navnet, så vet vi at vår historie uansett vil være tett vevd sammen med fremtidens Føie. Vi har et meningsfullt samfunnsoppdrag med å levere strømmen til maskineriet som holder samfunnet i gang. Strømnettet føyer oss alle sammen og er en del av alles hverdag, fremtidens fullelektriske samfunn og grønnere løsninger. 

Vi har røtter i fortiden og grener i fremtiden som trekker oss mot ny teknologi som vi kan legge til det sterke fundamentet vi har bygget opp.  

Hvorfor Føie?

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag. Vi har valgt å lage egennavnet Føie med i, og det gjør det også lett å kjenne igjen!

Fremtiden er grønn, og den går på strøm. Dette øker behovet for mer kapasitet på strømnettet, slik at alle har den strømmen de trenger. For å betjene fremtidens strømnett må vi både tilføre mer kapasitet og skape nye, innovative måter å bruke kraft på.  Vi føyer sammen tradisjon og utvikling, og skaper koblinger mellom dagens situasjon og fremtidens behov.  

Hva betyr det for meg som kunde?

For deg som kunde vil ikke navnebyttet ha noen praktisk betydning annet enn at du må forholde deg til et nytt navn. Du får informasjon om strømstans fra Føie, bestiller tilknytning av strøm fra Føie, betaler nettleie til Føie og får utført el-kontroll av Føie.