HAN-port

Her finner du informasjon om hvordan du åpner og stenger HAN-porten på din strømmåler. Vær oppmerksom på at det er ulike metoder i Ringerike, Hole og Nore.

 

Section2

HAN-porten er en egen fysisk utgang på din strømmåler. Til porten kan du koble utstyr for å hente informasjon fra måleren. For eksempel kan du følge med på forbruket ditt i sanntid fra en tredjeparts app. Hvilken informasjon som hentes ut avhenger av tilkoblingsutstyret du anskaffer. Det er viktig å merke seg at den informasjonen som strømmer ut av HAN-porten gjelder totalforbruket for anlegget måleren er tilknyttet, ikke detaljer om hva strømmen er benyttet til.

For å kunne hente ute informasjon fra strømmåleren må du: 

  1. 1

    Anskaffe nødvendig tilkoblingsutstyr fra en ekstern leverandør. Både strømleverandører og virksomheter leverer løsninger for smart styring.

  2. 2

    Om du bor i Nore: Kontakte Føie for å be om å få åpnet HAN-porten på eksisterende strømmåler. Les mer lenger ned på siden. 

  3. 3

    Om du bor i Ringerike eller Hole: Kontakte Føie for å be om å få byttet strømmåler til en med HAN-port. Les mer lenger ned på siden. 

Hvordan kan jeg være trygg på at informasjonen som strømmer ut av HAN-porten ikke blir misbrukt?

Informasjon om strømforbruk er definert som personopplysninger etter personopplysningsloven. Derfor holdes HAN-porten stengt av nettselskapet inntil du som kunde bekrefter at den er tilstrekkelig sikret i forhold til din opplevde risiko for at uvedkommende kan koble seg fysisk til din strømmålers HAN-port for informasjonsuthenting.  

Informasjon som strømmer fra utstyret til din valgte leverandør av tilkoblingsutstyr og videre til ditt hjemmenettverk, bør også være sikret med fysisk nettverkskabling eller gjennom passordbeskyttet trådløst nettverk. Sjekk gjerne med din leverandør av tilknytningsutstyr om informasjonssikkerheten i løsningen deres. Tilsynsmyndighet for strømmålere, NVE, vurderer for tiden om det er nødvendig å kryptere datastrømmen ut av HAN-porten, men inntil videre sendes datastrømmen ut av HAN-porten ukryptert.

Jeg bor i Nore og vil åpne HAN-porten

Alle strømmålere i Nore har HAN-port, men på alle målere er den som standard stengt frem til du samtykker til å få den åpnet. Du må derfor sende oss varsel om å få den åpnet, samt fylle ut en samtykkeerklæring for å godkjenne at vi åpner opp for at informasjon sendes ut av strømmåleren.

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn for å bestille åpning av HAN-porten. NB: Det er viktig at du skriver adressen du har registrert i ditt kundeforhold hos oss. 

Jeg bor i Ringerike eller Hole og vil åpne HAN-porten

Strømmålerne i Ringerike og Hole har ikke HAN-port. Om du ønsker HAN-port må vi bytte måleren din. Dette er kostnadsfritt, og du bestiller målerbytte ved å ta kontakt med kundesenteret på kontakt@foie.no. Når måleren er byttet må du bestille at HAN-porten skal åpnes ved å fylle ut samtykkeskjema.

Vi har veldig stor pågang fra kunder som ønsker måler med HAN-port. Antatt ventetid på slike målerbytter er ca. 1-2 måneder.

NB! Er du med i prosjektet ENERGIPILOT? Om du bytter måler vil ikke lenger det gamle utstyret for strømforbruk i sanntid fungere.

Hvordan stenger jeg HAN-porten?

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon, på samme måte som da du ba om åpning. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt. Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

Bestilling og samtykke for åpning av HAN-port i Nore