Vår nettleiemodell

I 2022 ble en ny prismodell for nettleie innført i Norge. Modellen skal sikre at prisingen gjenspeiler kapasiteten som vi kunder belaster strømnettet med på en bedre måte. De som tar mest kapasitet betaler mest, og de som tar minst kapasitet betaler minst.

Les mer om hvorfor ny modell innføres

Section2

Les om ny modell

Nedenfor kan du lese om den nye modellen for nettleie og  hvordan prisingen på nettleie er forskjellig fra gammel modell. Følg gjerne med på forbruket ditt på Min side og test hvordan ulike sparetiltak eller fordeling av forbruket vil slå ut på strømtoppene dine.

Section3

Spar penger på å jevne ut forbruket

Se på filmen som forklarer hvorfor ny modell skal innføres i Norge.

- Ved å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre kan vi spare kostnader,
og dermed holde nettleien lavest mulig.

Les mer om ny nettleiemodell hos Energi Norge

Section4

Hva er forskjellen på ny og gammel nettleiemodell?

Gå til prisoversikten og se trinnene til kapasitetsleddet

Section5

Gammel

Sluttkunder mellom 0 - 100 000 kWh

Energiledd

Sommerpris per kWh

Vinterpris per kWh

Fastledd

Fast årlig beløp uavhengig av om du bruker mye eller lite strøm.

Avgifter
Energifondet Enova, Forbruksavgift, Mva

Ny

Sluttkunder mellom 0 - 100 000 kWh

Energiledd 

Dagpris (07-22) per kWh

Nattpris (22-07) per kWh 

Kapasitetsledd 

Et fastbeløp per måned som varierer basert på gjennomsnittet av månedens tre høyeste strømtopper på tre ulike dager. 

Avgifter
Energifondet Enova, Forbruksavgift, Mva

 

Sånn regner vi kapasitetsleddet ditt

Hver måned bruker du et visst antall kilowattimer (kWt) strøm (energiledd, se over). I tillegg til kilowattimer beregnes nettleien ut fra hvor mye strømkapasitet du tar fra nettet, altså hvor mye strøm du bruker samtidig. Det er dette som er effekt - kilowattime i timen (kWt/t). Når vi regner på hvilket trinn du havner på ser vi på de tre timene i måneden du har de høyeste strømtoppene, og så tar vi gjennomsnittet av disse. De tre strømtoppene skal være på ulike dager i måneden. 

I eksempelet nedenfor ser du tre strømtopper på tre ulike dager i løpet av en måned. Gjennomsnittet av disse toppene er 9,16 kWt/t. I tabellen over vil kunden havne på trinn 5-10 kWt/t, og få et månedsbeløp på 450 kroner inkl. mva. Oversikten over ditt forbruk finner du på Min side.

NB. Skjermbildet nedenfor viser oppløsning time for time fra PC-skjerm. Om du ser på samme graf på høykant fra mobiltelefonen vil oppløsningen kunne være annerledes, og strømtoppen du ser kan være for flere timer slått sammen. Vi anbefaler å bruke Min side fra PC, men tabellen kan også fungere med mobilen horisontalt eller om du velger å vise uke fremfor måned.

 

Følg med på Min side og bli en bevisst strømbruker