Grave

Før du skal grave er det viktig at du både tar kontakt med oss oggjennomfører en kabelpåvisning for å undersøke om det kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Dette gjelder både entreprenører og om du selv skal grave på egen eiendom.

Bestill kabelpåvisning

Section2

Hva må jeg gjøre før jeg skal grave?

  1. 1

    Start med å ta kontakt med oss, så kan vi fortelle mer om prosessen og komme med våre anbefalinger videre. 

  2. 2

    Bestill gratis kabelpåvisning før du begynner å grave. Du kan lese mer om graving og bestille kabelpåvisning her.

  3. 3

    En representant fra Føie må være tilstede ved enhver graving nær strømkabler, og graving skal ikke skje før vi er på stedet.

Erstatningsansvar ved graveskade

En graveskade på strømkabler er ikke bare farlig for de i nærheten, men det fører som regel til strømbrudd for et stort antall kunder. I værste fall kan en graveskade ta flere timer å utebedre. Graveskader på kabler i de tilfeller det ikke er gjort kabelpåvisning i forkant kan medføre erstatningskrav på flere hundre tusen kroner.