Grave

Før du skal grave er det viktig at du gjennomfører en kabelpåvisning for å undersøke om det kommer i konflikt med nedgravde ledninger. Dette gjelder både entreprenører og om du selv skal grave på egen eiendom.

Bestill kabelpåvisning

Section2

Hva må jeg gjøre før jeg skal grave?

 

  1. 1

    Bestill gratis kabelpåvisning før du begynner å grave. Du kan lese mer om graving og bestille kabelpåvisning her.

  2. 2

    Dersom det påvises strømkabler nær graveområdet må vi kontaktes. Kontakt oss raskt slik at vi kan planlegge tidspunkt for graving sammen.

  3. 3

    En representant fra Føie må være tilstede ved graving nær strømkabler, og graving skal ikke skje før vi er på stedet.

Erstatningsansvar ved graveskade

En graveskade på strømkabler er ikke bare farlig for de i nærheten, men det fører som regel til strømbrudd for et stort antall kunder. I værste fall kan en graveskade ta flere timer å utebedre. Graveskader på kabler i de tilfeller det ikke er gjort kabelpåvisning i forkant kan medføre erstatningskrav på flere hundre tusen kroner.