Arbeid nær strømlinjer og kabler

Skal du arbeide nær strømlinjer og kabler? Det kan være livsfarlig om du ikke gjør riktige sikkerhetstiltak. Her finner du viktig informasjon om hva du må gjøre før du starter arbeidet.

 

Sager igjennom tømmer med motorsag

Trefelling

Nettselskapet skal alltid kontaktes før trefelling nær strømlinjer. Da gjør vi sammen en risikovurdering og går gjennom nødvendige sikkerhetstiltak. Noen ganger kommer vi på befaring, men vi ønsker at du først sender oss oversiktsbilder over der du ønsker å ta ned trær. 

Send oss e-post med bilder

Kabelpåvisning før graving

Før du graver skal du alltid gjennomføre en kabelpåvisning. Du kan lese mer om graving og bestille kabelpåvisning her. Den som utfører gravearbeidet er ansvarlig for kabelpåvisningen og at merkingen av kabeltrasé er utført.

Dersom strømkabel blir påvist må du kontakte oss slik at vi kan planlegge tidspunkt for graving sammen. Føie skal være tilstede, og graving må ikke påbegynnes før vi er på plass. En graveskade kan være livsfarlig, og kan i tillegg gi strømbrudd til svært mange. Det er erstatningsansvar ved graveskader uten kabelpåvisning.

Anleggsarbeid og store maskiner nær linjer

Er det høyspentledninger i nærheten av av arbeidet? Opererer du med store anleggsmaskiner med stor rekkevidde, og fare for å komme nær linjene? Undersøk alltid før du starter arbeidet, og gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å holde tilstrekkelig avstand. Skal du nærmere enn 30 meter må vi kontaktes for befaring før arbeidet starter opp. Berøring av linjer er livsfarlig.

Erstatningsansvar

Høyspenning er livsfarlig, og skader på strømnettet er svært kostbart.

  • Høye reparasjonskostnader
  • Kostnader for ikke levert strøm i perioden med strømbrudd

En erstatning kan bli på flere hundre tusen kroner.

Ta kontakt!

Ta kontakt med Føie før du skal gjennomføre arbeid nær strømnettet: Annleggsarbeid, trefelling, ved påviste kabler nær graving.

Kontakt kundesenteret for om du skal gjennomføre arbeid nær strømnettet. Da finner vi tid for befaring og sikkerhetstiltak, og avtaler om våre montører må være tilstede mens arbeidet pågår. Varsle ulykke, skade eller andre farlige forhold til nettet direkte til driftssentralvakten.

Ring Kundesenter                Vakttelefon