Priser og avtaler

Årets priser på nettleie og tjenester i Ringerike, Hole og Nore

Section2

Nettleiepriser fra 1.5.2024

1.5.2024 reduserer vi nettleieprisene for kunder med forbruk under 100 000 kWt. Se prisene for kunder med forbruk over 100 000 kWt lenger ned.

Ser du etter nettleieprisene som var gyldig frem til 1. mai 2024? 

Husholdning, fritidsbolig og næringskunder under 100 000 kWt/år

Nettleien består av et energiledd per kWt du bruker, og et månedlig kapasitetsledd. I tillegg kommer statlige avgifter. 

 

Energiledd   Inkl. alle avgifter* Uten avgifter
Energiledd dag kl. 07.00 - 22.00 43,68 øre/kWt  17,5 øre/kWt
Energiledd natt kl. 22.00 - 07.00 35,55 øre/kWt  11 øre/kWt
       
Kapasitetsledd kWt/t Kr/mnd inkl. MVA Kr/mnd eksl. MVA
Trinn 1 0 - 1,99 129 103,2
Trinn 2 2 - 4,99 160 128
Trinn 3 5 - 9,99 395 316
Trinn 4 10 - 14,99 656 524,8
Trinn 5 15 - 19,99 923 738,4
Trinn 6 20 - 24,99 1230 886,4
Trinn 7 25 - 49,99 1435 1148
Trinn 8 50 - 74,99 1640 1312
Trinn 9 75 -  2250 1800

*Prisen inkluderer mva, forbruksavgift og Enovaavgift for privatkunder

 

Hva er kapasitetsledd?

Trinnene baserer seg på hvor mye du belaster kapasiteten i strømnettet. Et gjennomsnitt av de tre høyeste strømtoppene på ulike dager i måneden avgjør hvilket trinn du havner på.  For å redusere strømtoppene er det lurt å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel ved å utsette lading av elbil til etter klokken 22. Og at dusj, vaskemaskin, middagslaging og lignende strømkrevende oppgaver ikke skjer samtidig.


Avgifter husholdning og næring

Avgift

Pris

Forbruksavgift jan-mars

9,51 øre/kWt eks. mva

Forbruksavgift april-des

16,44 øre/kWt eks. mva

Forbruksavgift redusert sats

0,58 øre/kWt eks. mva

Energifondet Enova husholdning

1,0 øre/kWt eks. mva

Energifondet Enova næring

800 kr/år eks. mva.

Det tas forbehold om justering av offentlige avgifter.

Section3

Kunder med forbruk over 100 000 kWt/år

 

Pris eks. mva

Pris  inkl. mva

Fastbeløp

9450 kr/år

11812,5 kr/år

Energiledd

10 øre/kWh

12,5 øre/kWh

Effektledd sommer

32 kr/kW

40 kr/kW

Effektledd vinter

86 kr/kW

107,5 kr/kW

Effektledd sommer/vinter beregnes ut fra den høyeste forbrukstoppen hver måned (kr/kW/mnd). Sommerpris fra april til september, og vinterpris fra oktober til mars.

Effektavregnet uprioritert

 

Fast-
ledd

Effekt-
pris

Energi-
ledd vinter

Energi-
ledd sommer

 

kr/år

kr/KW

øre/kWt

øre/kWt

Uprioritert lavspent 2 t

9450

378

13

10,5

Uprioritert høyspent 2 t

"

278

13

12

Uprioritert lavspent 15 min

"

203

13

12

Uprioritert høyspent 15 min

"

115

12

10,5

Ved høyspenningsmåling og lavspenningsuttak reduseres energileddet med 0,2 øre/kWt (eks. mva).

Energiledd for næringskunder er oppgitt med vinter- og sommerpris. Sommer er definert som 1. mai til 1. november. 

Andre anlegg

Reaktiv effekt: 120 kr/kVAr, cos/phi  < 0,9 (eks. mva). Avgrens etter samme regler som for aktiv effekt. 
Provisorisk tilkobling/byggestrøm og veilys plasseres i kundegruppen med forbruk under 100 000 kWh.

Plusskunde

Plusskunder godtgjøres med -5 øre/kWh eks. mva for levering av overskuddsstrøm inn i strømnettet. Gjelder deg som har egenproduksjon og leverer mindre enn 100 kW ut på nettet. Kunden må ha egen avtale med en strømleverandør for kjøp av overskuddsstrømmen.

Prosument

Har du egenproduksjon og leverer mer enn 100 kW ut på nettet? Da er du ikke plusskunde, men prosument (innmatingskunde). Prosumenter betaler et fastledd på 1,49 øre/kWh (eks. mva) på strømmen som blir levert ut på nettet. Du betaler ikke fastleddet for egenprodusert strøm til eget forbruk. Kunden må ha egen avtale med en strømleverandør for kjøp av overskuddsstrømmen. 

Priser på andre tjenester

 • Gebyr for manuell avlesing
  Fra 1. februar 2021 vil kunder uten AMS-måler få et gebyr på 1500 ,-/år (1875,- ink. mva) for manuell avlesing. Gebyret fordeles månedlig.
 • Gjenåpning av elektriske anlegg
  Hvis et anlegg er stengt grunnet manglende betaling, koster det kr. 1 500,- for å gjenåpne anlegget. 
 • Frakobling av elektriske anlegg
  Stenging av anlegg uten grunnet installasjonsarbeid eller permanent fjerning koster kr. 500,-.
 • Tilkobling av elektriske anlegg
  Det er helt gratis å koble på et stengt anlegg om det er nytt, eller om du tar over et stengt anlegg. Forutsetter at vi kan gjøre dette fjernstyrt og i normal arbeidstid. Nettleiens fastledd må betales dersom du både bestiller stenging og åpning innenfor en periode på 12 måneder.

Standardavtale for nettleie og tilknytning

All tilknytning til Føies nett, og kraftuttak fra nettet, reguleres av standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale.   
Last ned Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning.

Standardavtale for forbrukskunder 

Standardavtale for næringskunder

 

Section4

Nettleiepriser fra 1.1.2024 - 30.4.2024

Nettleieprisene er uendret fra 1.1.2024 med unntak av endret sats på den statlige forbruksavgiften.  Fra 1. mai reduserte vi nettleien. Dagens priser finner du helt på toppen av siden. For kunder med forbruk over 100 000 kWt er det en ny og enklere prismodell med en egen prisliste lenger opp

Husholdning, fritidsbolig og næringskunder under 100 000 kWt/år

Nettleien består av et energiledd per kWt du bruker, og et månedlig kapasitetsledd. I tillegg kommer statlige avgifter. 

 

Energiledd   Inkl. alle avgifter* Uten avgifter
Energiledd dag kl. 07.00 - 22.00 58,16 øre/kWt  29,09 øre/kWt
Energiledd natt kl. 22.00 - 07.00 44,70 øre/kWt  18,32 øre/kWt
       
Kapasitetsledd kWt/t Kr/mnd inkl. MVA Kr/mnd eksl. MVA
Trinn 1 0 - 1,99 185 148
Trinn 2 2 - 4,99 200 160
Trinn 3 5 - 9,99 495 396
Trinn 4 10 - 14,99 820 656
Trinn 5 15 - 19,99 1025 820
Trinn 6 20 - 24,99 1230 984
Trinn 7 25 - 49,99 1435 1148
Trinn 8 50 - 74,99 1640 1312
Trinn 9 75 -  2250 1800

*Prisen inkluderer mva, forbruksavgift og Enovaavgift for privatkunder