Priser og avtaler

Årets priser på nettleie og tjenester i Ringerike, Hole og Nore

Section2

Nettleiepriser fra 1.7.2022

Ny modell for nettleie og oppdaterte priser innføres fra 1.7.2022. 

Husholdning, fritidsbolig og næringskunder under 100 000 kWt/år

kWt/t

 kr/Måned

Dag kl. 07.00-22.00

Natt  kl. 22.00-07.00

Dag kl. 07.00-22.00

Natt  kl. 22.00-07.00

Trinn 

Kr inkl. mva (eks. mva)

Energipris øre/kWh inkl. mva (eks. mva)

Energipris øre/kWh inkl. mva (eks. mva)

 

Energipris øre/kWh inkl. alle avgifter (ikke næring)

 

 

Energipris øre/kWh inkl. alle avgifter (ikke næring)

0 -
1,99

135 (108)

30,88 (24,7)

21,3 (16,9)

51,39

41,64

2 -
4,99

180 (144)

"

"

"

"

5 -
9,99

450 (360)

"

"

"

"

10 -
14,99

600 (480)

"

"

"

"

15 -
19,99

750 (600)

"

"

"

"

20 - 24,99

900 (720)

"

"

"

"

25 - 49,99

1050 (840)

"

"

"

"

50 - 74,99

1200 (960)

"

"

"

"

75 -

1650 (1320)

"

"

"

"

 

Trinnene baserer seg på hvor mye du belaster kapasiteten i strømnettet. Et gjennomsnitt av de tre høyeste strømtoppene på ulike dager i måneden avgjør hvilket trinn du havner på.  For å redusere strømtoppene er det lurt å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel ved å utsette lading av elbil til etter klokken 22. Og at dusj, vaskemaskin, middagslaging og lignende strømkrevende oppgaver ikke skjer samtidig.

Avgifter husholdning og næring

Forbruksavgift (jan-mars)

8,91 øre/kWt eks. mva

Forbruksavgift (april-des)

15,41 øre/kWt eks. mva

Forbruksavgift redusert sats

0,546 øre/kWt eks. mva

Energifondet Enova husholdning

1,0 øre/kWt eks. mva

Energifondet Enova næring

800 kr/år eks. mva.

Det tas forbehold om justering av offentlige avgifter.

Næringskunder med forbruk over 100 000 kWt/år

Prioritert lavspent

Fastledd

Effektpris

Energiledd vinter

Energiledd sommer

Effektledd kW

(snitt 3 mnd vinter)

kr/år

kr/kW

øre/kWt

øre/kWt

<200

7000

519

14,5

12,5

200- 1000

"

397

"

"

>1000

"

322

"

"

Prioritert høyspent

 

 

 

 

>1000

"

322

14,5

12,5

 

Effektavregnet uprioritert

 

Fastledd

Effektpris

Energiledd vinter

Energiledd sommer

 

kr/år

kr/KW

øre/kWt

øre/kWt

Uprioritert lavspent 2 t

7000

280

13,5

11,5

Uprioritert høyspent 2 t

"

206

13,5

12,5

Uprioritert lavspent 15 min

"

150

13,5

12,5

Uprioritert høyspent 15 min

"

85

12,5

11,5

Ved høyspenningsmåling og lavspenningsuttak reduseres energileddet med 0,2 øre/kWt (eks. mva).

Energiledd for næringskunder er oppgitt med vinter- og sommerpris. Sommer er definert som 1. mai til 1. november. 

Avregningsperioden for effekt er 1 år, og følger kalenderåret. Gjennomsnittet av de tre høyeste timeverdiene i måneden i perioden november-april danner grunnlaget for effektavregningen. Føie kan i spesielle tilfeller bruke timeverdier utover denne perioden. 

Andre anlegg

Reaktiv effekt: 120 kr/kVAr, cos/phi  < 0,9 (eks. mva). Avgrens etter samme regler som for aktiv effekt. 
Provisorisk tilkobling/byggestrøm og veilys plasseres i kundegruppen med forbruk under 100 000 kWh.

Priser på andre tjenester

 • Gebyr for manuell avlesing
  Fra 1. februar 2021 vil kunder uten AMS-måler få et gebyr på 1500 ,-/år (1875,- ink. mva) for manuell avlesing. Gebyret fordeles månedlig.
 • Gjenåpning av elektriske anlegg
  Hvis et anlegg er stengt grunnet manglende betaling, koster det kr. 1 500,- for å gjenåpne anlegget. 
 • Frakobling av elektriske anlegg
  Stenging av anlegg uten grunnet installasjonsarbeid eller permanent fjerning koster kr. 500,-.
 • Tilkobling av elektriske anlegg
  Det er helt gratis å koble på et stengt anlegg om det er nytt, eller om du tar over et stengt anlegg. Forutsetter at vi kan gjøre dette fjernstyrt og i normal arbeidstid. Nettleiens fastledd må betales dersom du både bestiller stenging og åpning innenfor en periode på 12 måneder.

Standardavtale for nettleie og tilknytning

All tilknytning til Føies nett, og kraftuttak fra nettet, reguleres av standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale.   
Last ned Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning.

Standardavtale for forbrukskunder 

Standardavtale for næringskunder