Priser og avtaler

Årets priser på nettleie og tjenester i Ringerike, Hole og Nore

Section2

Nettleiepriser fra 1.4.2022

Prisene gjelder i Føies nettområde.
Snu mobilen til landskap for å se hele tabellen.

Kundegruppe
Fastbeløp
Effekt
Energi (øre/kWh)
priser inkl. mva kr/år kr/kW vinter* sommer*
1) Hytter og fritidshus 2 500   28,13 28,13
2) Husholdning og jordbruk 2 500   30,63 23,13
3) Boligblokker 1 000   30,63 23,13
priser eks. mva kr/år kr/kW vinter* sommer*
4) Mindre næringsvirksomhet 2 000    23,50 23,50
5) Næring med effektmåling 7 000   8,50 7,50
<200 kW    462    
200-1000 kW   352    
>1000 kW   286    
6) Effektkunder høyspenning 6 000 286 7,50 6,50

 

Effektavregnet uprioritert

  Fastledd Effektpris Energiledd vinter Energiledd sommer
  kr/år kr/KW øre/kWt øre/kWt
Uprioritert lavspent 2 t 7000 161 9,5 8,5
Uprioritert høyspent 2 t " 115 8,5 7,5
Uprioritert lavspent 15 min " 62 9,5 8,5
Uprioritert høyspent 15 min " 46 7,0 6,5

 

Ved høyspenningsmåling og lavspenningsuttak reduseres energileddet med 0,2 øre/kWt (eks. mva).

Energiledd for næringskunder er oppgitt med vinter- og sommerpris. Sommer er definert som 1. mai til 1. november. 

Avregningsperioden for effekt for kunder med forbruk over 400 000 kWh er 1 år, og følger kalenderåret. Gjennomsnittet av de tre høyeste timeverdiene i måneden i perioden november-april danner grunnlaget for effektavregningen. Føie kan i spesielle tilfeller bruke timeverdier utover denne perioden. 

Avgifter husholdning og næring for 

Forbruksavgift (jan-mars 2022) 8,91 øre/kWt eks. mva
Forbruksavgift (april-des) 15,41 øre/kWt eks. mva
Forbruksavgift redusert sats 0,546 øre/kWt eks. mva
Energifondet Enova husholdning 1,0 øre/kWt eks. mva
Energifondet Enova næring 800 kr/år eks. mva.


Det tas forbehold om justering av offentlige avgifter.

Andre anlegg

Reaktiv effekt: 120 kr/kVAr, cos/phi  < 0,9 (eks. mva). Avgrens etter samme regler som for aktiv effekt. 
Provisorisk tilkobling/byggestrøm og veilys plasseres i kundegruppen med forbruk under 100 000 kWh.

Priser på andre tjenester

 • Gebyr for manuell avlesing
  Fra 1. februar 2021 vil kunder uten AMS-måler få et gebyr på 1500 ,-/år (1875,- ink. mva) for manuell avlesing. Gebyret fordeles månedlig.
 • Gjenåpning av elektriske anlegg
  Hvis et anlegg er stengt grunnet manglende betaling, koster det kr. 1 500,- for å gjenåpne anlegget. 
 • Frakobling av elektriske anlegg
  Stenging av anlegg uten grunnet installasjonsarbeid eller permanent fjerning koster kr. 500,-.
 • Tilkobling av elektriske anlegg
  Det er helt gratis å koble på et stengt anlegg om det er nytt, eller om du tar over et stengt anlegg. Forutsetter at vi kan gjøre dette fjernstyrt og i normal arbeidstid. Nettleiens fastledd må betales dersom du både bestiller stenging og åpning innenfor en periode på 12 måneder.

Standardavtale for nettleie og tilknytning

All tilknytning til Føies nett, og kraftuttak fra nettet, reguleres av standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale.   
Last ned Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning.

Standardavtale for forbrukskunder 

Standardavtale for næringskunder


Planlagt innføring av ny modell i 2022

Det var planlagt innføring av ny modell for nettleie fra 1.1.2022. Denne ble utsatt, og nå er det foreslått ny innføring fra 1.7.2022, men med noen endringer i modellen. Det er foreløpig ikke besluttet fra myndighetene hvordan modellen skal være. Så raskt vi har mer konkret informasjon vil vi dele den her.