Hvordan går jeg frem for å få lader til elbil?

Sist oppdatert

Stadig flere private husstander, borettslag og sameier samt næringseiendommer har behov for lader til elbil. Her kan du lese litt om hvilken rolle nettselskapet har, og hva som er gjeldene regelverk for å håndtere elsikkerhet.

  1. Kontakt en leverandør av elbilladere. Det finnes mange ulike tilbydere på markedet. Du kan velge å kun kjøpe laderen for seg, og må du selv bestille installasjon fra et elektrikerfirma. Eller du benytte en leverandør som leverer både montasje og ladeprodukt i en pakke.

  2. I samråd med installatøren sjekker du hvordan laderen best kan monteres hos deg, og blant annet om det er ledig kapasitet på hovedsikringen.

  3. Ved behov for å øke kapasiteten hjemme hos deg vil installatøren sende en installatørmelding til oss i Føie. På bakgrunn av meldingen fra installatøren vil du motta et tilbud på fortserkning av anlegget. Kostnadene som utløses som følge av fortsterkningen dekkes av kunden som bestiller, i form av et anleggsbidrag.
Krav til egen lader for elbil

Når du skal lade elbilen hjemme er det forskriftskrav til å ha dedikert ladepunkt på egen kurs, og det er behov for en fagperson for å gjennomføre installasjonen.