Ringerikskraft Nett har blitt Føie

Vi har byttet navn! Men vi er de samme menneskene  på jobb for å sikre en trygg og sikker strømforsyning i Ringerike, Hole og Nore.

HVORFOR NAVNEBYTTE?

bakgrunnseffekt

Section2

Bli kjent med Føie

I denne filmen får du et innblikk i hverdagen til et nettselskap, hva vi gjør og hvem vi er.

Se video

Utbetaling av kompensasjon for høye strømpriser

Som kompensasjon for de høye strømprisene i vinter har regjeringen bestemt at strømbruk til husholdningsformål skal kompenseres. 

Her finner du praktisk informasjon om kompensasjonen

Her finner du nettleiepriser for 2022

Føie utsetter innføring av ny nettleiemodell. Prisene gjeldende fra 1. januar 2022 finner du på Nettleiepriser. Du kan også finne prisinformasjon om ny nettleiemodell som er foreslått innført senere på året. Med den nye modellen vil du i større grad enn tidligere betale for den kapasiteten du belaster strømnettet med, og ikke bare hvor mye strøm du bruker. Det gir også gode muligheter til å spare om du er bevisst strømforbruket.

Gå til nettleiepriser

Den billigste strømmen er den du ikke bruker

Ønsker du å spare strøm? Med noen enkle grep er det lett å spare litt for de fleste av oss som vil bli litt mer bevisst egne vaner både når det kommer til å fordele strømbruken gjennom flere timer og å redusere antall kWh. Det skal være mulig å beholde komforten selv med smartere strømbruk.

Gå til Mitt forbruk

Ledig stilling: Ressurskoordinator

Føie har en viktig samfunnsjobb med å drifte og vedlikeholde strømnettet. Vi er stolt av å ha flinke ansatte som jobber med dette hver eneste dag. I 2022 skal vår ressurskoordinator for Ringerike og Hole pensjonere seg, og vi ser nå etter hans etterfølger.

Søknadsfrist 31. januar

Gå til ledig stilling

Section5

3900

Kilometer

Med linjer vi vedlikeholder

25000

Kunder

Vi leverer strøm til

99,99 %

Leveringssikkerhet

Vi jobber hardt for å sikre mest mulig oppetid i vårt strømnett

1655

Nettstasjoner

I Ringerike, Hole og Nore