Hvem er Føie?

Føie er nettselskapet i Ringerike, Hole og Nore. Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastrukturen som frakter strømmen hjem til deg.

Section2

Kort om Føie

Vi har som oppgave å drifte, vedlikeholde og oppgradere strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. Over 3900 km lav- og høyspentnett ser til at strømmen blir levert til nærmere 24 100 kunder.

På jobb for nettselskapet finner du flest montører, planleggere og ingeniører. Alle med el-faglig kompetanse til å sørge for et trygt og sikkert strømnett med god leveringskvalitet for kundene. 

Føie er en del av Ringerikskraft-konsernet. 

Hos oss står miljø og klima høyt i kurs, og som et ledd i dette ble vi i september 2021 Miljøfytårn-sertifisert. Les mer om Miljøfytårn.

Strengt regulert monopolvirksomhet

For å sikre at kundene blir godt ivaretatt er nettselskapene i Norge monopolvirksomhet som er strengt regulert av Reguleringsmyndighet for energi (RME) og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). De regulerer hvor mye som kan tas i nettleie og har forskrifter for kvalitet. Visste du også at nettselskapene kan kreve inn mindre nettleie for hver gang det oppstår et strømbrudd? Dette kommer kundene til gode, men er også et godt incentiv for at nettselskapene skal gjøre godt vedlikehold og investere i strømnettet.

Det å ha monopol på driften av nettinfrastruktur er et stort ansvar som vi tar på største alvor. Strømnettet vi drifter finansieres av kundene våre, og våre vurderinger skal ivareta både det samfunnsøkonomiske og sluttkundenes behov. Linjenett og kabler har også svært lang levetid, og beslutninger vi gjør i dag skal stå sterkt i 50 år. I årene som kommer tror vi at vi kommer enda tettere på kundene våre, og at vi må ha et sterkere samarbeid for å sikre nok kapasitet og bedre utnyttelse av strømnettet. Dette samarbeidet ser vi frem til!

Nøytralitetsrapport for 2022

Hvorfor Føie?

Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet. Føie gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag. Vi har valgt å lage egennavnet Føie med i, og det gjør det også lett å kjenne igjen!

Fremtiden er grønn, og den går på strøm. Dette øker behovet for mer kapasitet på strømnettet, slik at alle har den strømmen de trenger. For å betjene fremtidens strømnett må vi både tilføre mer kapasitet og skape nye, innovative måter å bruke kraft på.  Vi føyer sammen tradisjon og utvikling, og skaper koblinger mellom dagens situasjon og fremtidens behov.  

Vi er Føie for fremtiden.

Hvem er Føie?

I denne filmen får du et innblikk i hverdagen til et nettselskap, hva vi gjør og hvem vi er.

Se video