Publisert 19.01.2023

Utbetaling av strømstøtte

Nettselskapene har fått i oppdrag av myndighetene å administrere strømstøtteordningen for privatkunder. Til de som får en faktura fra strømleverandøren og en faktura på nettleie, så vil eventuell utbetaling av strømstøtte skje til forfall av nettleiefakturaen hver måned. Dato kan variere de siste dagene av måneden. Forfall ser du på faktura eller på Min side.

Hvem får strømstøtte

Klikk her for å lese mer om strømstøtte, og for lenke til mer informasjon om strømstøtteordningen hos NVE.

Når utbetales strømstøtten?

For kunder som ikke har strøm og nettleie på samme faktura, vil strømstøtten utbetales når faktauraen for nettleie har forfall.

Nettselskapene kjenner ikke til når de ulike strømselskapene har forfallsdato på sine fakturaer, og det kan derfor være strømfakturaen har forfall før strømstøtten utbetales fra nettselskapet. Nettselskapenes praksis er å utbetale strømstøtten innen fakturaforfall hver måned, men datoen kan variere. Føie praktiserer forfall i løpet av de siste dagene hver måned.

Strømstøtte utbetales ikke til de som faktureres for strøm og nettleie på samme faktura. For disse kundene blir strømstøtten først trukket av nettleien, og et eventuelt resterende beløp blir trukket fra strømfakturaen.