Publisert 27.10.2023 Sist endret 07.11.2023

Skogrydding langs høyspentlinjer i november

Fra onsdag 1. november og to uker frem i tid, vil det bli skogrydding langs flere høyspentlinjer på Ringerike. Ryddingen skjer med sag fra helikopter og er et tiltak for å bedre leveringssikkerheten i området.

Skogrydding med helikopter er væravhengig, og det kan bli utsettelser som følge av værforhold. Listen over hvor vil flyr kan bli oppdatert med nye områder. SMS-varsling sendes til kunder i berørte områder.

Områder vi har flydd

Ødehval - Toenbakken - Viul

Kilemoen - Hen koblingsanlegg

Kilemoen - Hensmoen industri

Kilemoen - Vikerkroken

 

Dette gjenstår per 7.11

Vestre Ådal:

Skarrud - Bosoholmen

Ringerudsetra-Tossvika

Kongstrømmen

 

Øvrige områder:

Kittelsby/Tranby

Hvorfor rydder vi?

I ryddebeltene langs høyspentlinjer blir det naturlig bedre solforhold enn i skogen, og trærne strekker seg mot lyset. Helikopteret med sag vil beskjære trærne vertikalt slik at tyngdepunktet blir endret vekk fra traseen. Dette har både vi og andre nettselskap god erfaring med fra tidligere.

Skogryddingen er avhengig av vær og vind. Er det dårlig vær vil ryddingen bli skyvet frem i tid, er det bra vær kan området for rydding utvides.
Dette er noe vi må se an fra dag til dag, og denne siden vil oppdateres fortløpende.
 

Hold avstand!

Helikopteret flyr lavt langs strømlinjene, og både helikopteret og sagingen vil skape støy. I tillegg vil kvister kunne fly i et større område grunnet vind fra helikopteret. Vi oppfordrer alle til å holde god avstand!

Ved spørsmål rundt linjeryddingen med helikopter kan berørte kunder ta kontakt med Føie.

Har du ikke fått sms?

Vi sender sms til kunder i berørte områder.

Nettselskapet henter kundedata, som e-post og telefonnummer,  fra det sentrale ELHUB-registeret. Det er strømleverandørene (og ikke nettselskapet Føie) som kan oppdatere og redigere disse dataene. Dersom du står oppført med feil mobilnummer eller e-post, ber vi deg oppdatere dette hos din strømleverandør.

Her kan du lese mer om skogrydding.