Publisert 08.07.2024

Rydding av skog langs høyspentlinjer

Fra uke 28 og utover sommeren/høsten vil vi rydde underskog og utføre sikringshogst utmed høyspentlinjer i flere områder i Ringeriksregionen. Ryddingen skjer med ryddesag og motorsag og er et tiltak for å opprettholde ryddebeltet og god leveringssikkerhet i områdene.

Hvor skal vi rydde?

Vi skal jobbe oss igjennom flere områder. Det er vanskelig å si eksakt når vi vil være i de ulike områdene, men i første omgang er det på disse plassene vi vil utføre linjerydding.  

 • Kilemoen
 • Støa
 • Hensmoen
 • Hen
 • Nymoen
 • Vågård
 • Eggemoen
 • Hvalsmoen
 • Viul
 • Hval
 • Åsbygda
 • Haugsbygd

Vi fyller på listen fortløpende hvis det blir aktuelt å rydde flere plasser.

Hvordan og hvorfor rydder vi?

Ryddebeltet rundt høyspentlinjer må vedlikeholdes for at leveringssikkerheten skal opprettholder. Det betyr at vi jevnlig må rydde vekk underskog som vokser opp, og ta noe sikringshogst for å minimere riskoen for trær som står i fare for å falle over linjene.

I år foregår ryddingen stort sett med motorsag og ryddesag. I sommer og utover høsten vil du derfor kunne oppleve at det er mennesker som jobber langs linjene, og noe støy vil forekomme. Husk å holde god avstand hvis du er i nærheten. Dette er viktig for sikkerheten - både for deg og de som utfører jobben. 

Kontakt oss ved spørsmål

Vi sender sms til kunder i berørte områder.

Nettselskapet henter kundedata, som e-post og telefonnummer, fra det sentrale ELHUB-registeret. Det er strømleverandørene (og ikke nettselskapet Føie) som kan oppdatere og redigere disse dataene. Dersom du står oppført med feil mobilnummer eller e-post, ber vi deg oppdatere dette hos din strømleverandør.

Bor du eller er grunneier i et av områdene nevnt ovenfor og har spørsmål om linjeryddingen, kan du selvsagt ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 96 50 eller sende oss en e-post.