Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Publisert 30.09.2022 Sist endret 03.10.2022

Nye priser på nettleie fra 17. oktober

Fra 17. oktober justeres nettleien for kunder i Ringerike, Hole og Nore. Økningen blir på rundt 35 %, og årsaken er at kostnader til nettap koster 10 ganger så mye som vanlig grunnet de høye strømprisene.

Hva er nettap?

Nettap er en av flere kostnader som dekkes gjennom nettleien. Nettapet er strømmen som går tapt på veien ut til sluttkundene. Det mates 100 % strøm inn i strømnettet, men grunnet varmeutvikling i strømledninger og transformatorer går rundt 7 % av strømmen tapt i nettet. I reguleringen av nettselskapene er det beskrevet at de må kjøpe inn dette tapet til spotprisen for gjeldende prisområde.

- Når strømprisene øker, øker utgiftene til nettap, og siden Føie er 100 % finansiert av kundene, betyr det at nettleien må øke for at vi skal kunne levere et trygt og sikkert strømnett, forteller daglig leder Jan-Erik Brattbakk.

I Føies strømnett ser det ut til at økte kostnader til nettapet alene vil bli på 50-55 millioner kroner i 2022 sammenlignet med 2021.

- Regjeringen har varslet at de vil bruke 6-10 milliarder kroner for å redusere kundenes økte kostnader til nettleie. Føie er også en del av denne ordningen, men dessverre ser vi at støtten ikke blir nok til å unngå nettleieøkninger, forklarer han.

Hvert år får nettselskapene tildelt en ramme for inntekt av myndighetene, dette er grunnlaget for nettleien som kundene betaler, og det fordeles på Føies 25 000 kunder. Noen år får nettselskapene merinntekt og andre år for de mindreinntekt sett opp mot inntektsrammen. Ved merinntekt må nettleien justeres ned slik at nettkundene får tilbakebetalt det de har betalt for mye, og ved mindreinntekt vil nettleien justeres opp.

- Grunnet de høye spotprisene bygger vi opp en svært stor mindreinntekt, og uten nettleieøkning vil det ikke være midler til å drifte strømnettet da mye av inntektene våre vil gå til å betale nettapet. For Føies del kan situasjonen bli alvorlig dersom dette ikke tas tak i, forteller han.

Hva består nettleien av?

Nettleien går til drift, vedlikehold og utvikling av Føies strømnett, regional- og sentralnettet, til dekning av nettap og statlige avgifter.

Nettleien skal dekke nettselskapets driftskostnader, avskrivninger og en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift. Driftskostnadene som inneholder nettap, er den posten som har blitt mangedoblet i løpet av året.

De øvrige driftskostnadene er i henhold til budsjett og planer.

Føie er et selvstendig selskap uten økonomiske knytninger til resten av energikonsernet Ringerikskraft. Lovreguleringen som skiller nettselskapene fra øvrig virksomhet er for å beskytte kundene mot at annen konkurranseutsatt virksomhet skal bli subsidiert. Dette er viktig fordi 100 % av nettselskapet er finansiert av kundene.

De nye prisene

Husholdning, fritidsbolig og næringskunder under 100 000 kWt/år

kWt/t

 kr/Måned

Dag kl. 07.00-22.00

Natt  kl. 22.00-07.00

Dag kl. 07.00-22.00

Natt  kl. 22.00-07.00

Trinn 

Kr inkl. mva (eks. mva)

Energipris øre/kWh inkl. mva (eks. mva)

Energipris øre/kWh inkl. mva (eks. mva)

 

Energipris øre/kWh inkl. alle avgifter (ikke næring)

 

 

Energipris øre/kWh inkl. alle avgifter (ikke næring)

0 -
1,99

185 (148)

42,61 (34,09)

29,15 (23,32)

63,13

49,66

2 -
4,99

200 (160)

"

"

"

"

5 -
9,99

495 (396)

"

"

"

"

10 -
14,99

820 (656)

"

"

"

"

15 -
19,99

1025 (820)

"

"

"

"

20 - 24,99

1230 (984)

"

"

"

"

25 - 49,99

1435 (1148)

"

"

"

"

50 - 74,99

1640 (1312)

"

"

"

"

75 -

2250 (1800)

"

"

"

"

 

Næringskunder med forbruk over 100 000 kWt/år

Prioritert lavspent

Fastledd

Effektpris

Energiledd vinter

Energiledd sommer

Effektledd kW

(snitt 3 mnd vinter)

kr/år

kr/kW

øre/kWt

øre/kWt

<200

9450

700

19,6

16,9

200- 1000

"

536

"

"

>1000

"

435

"

"

Prioritert høyspent

 

 

 

 

>1000

"

435

19,6

16,9

 

Effektavregnet uprioritert

 

Fastledd

Effektpris

Energiledd vinter

Energiledd sommer

 

kr/år

kr/KW

øre/kWt

øre/kWt

Uprioritert lavspent 2 t

9450

378

18

15,5

Uprioritert høyspent 2 t

"

278

18

17

Uprioritert lavspent 15 min

"

203

18

17

Uprioritert høyspent 15 min

"

115

17

15,5