Publisert 23.06.2023

Nettleien settes ned fra 1.7.2023

Nettleieøkninger i 2022 sammen med overføring av midler fra Statnett har gitt god effekt på å dekke inn økte kostnader til nettap, og det gir mulighet for nedjustering av nettleien.

For kunder med forbruk under 100 000 kWt reduseres energileddet i nettleien med 6,25 øre/kWh inkl. mva. 

For kunder med forbruk over 100 000 kWt reduseres både effektledd og energiledd tilsvarende 5 øre/kWh eks. mva.

Gå til nettleiepriser